Vården befinner sig i en fas där staten tar ett större ansvar. Det framhåller Jean-Luc af Geijerstam, läkare och generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, när han intervjuas med start på sidan 1366.

Jean-Luc af Geijerstam pekar som exempel på omställningen till nära vård, införandet av Nationella läkemedelslistan och ambitionen att införa fler strukturerade vårdförlopp.

– Det påverkar oss jättemycket. Vårt uppdrag handlar om att förse de här sektorerna med kunskap. När de är inne i en period av ganska tydliga omvälvande förändringar – nya krav, sätt att jobba på, att styra – blir vårt uppdrag ännu viktigare, säger han i intervjun.

Jean-Luc af Geijerstam önskar sig en mer professionsstyrd vård, men framhåller samtidigt att det är svårt för exempelvis läkare att kliva in i den ledarrollen. Han påpekar att vården delvis är ett »svårbegripligt system«. I den situationen, menar han, kan Vård- och omsorgsanalys hjälpa med att bygga upp kunskap.

Han uppger också att läkare och patienter kanske ska »kroka arm« och arbeta tillsammans för en bättre vård.

Det är intressant att ta del av hans tankar om den egna myndigheten och om hur dagens sjukvård kan utvecklas vidare. Läsning av intervjun med honom rekommenderas därför!