Överlevnaden vid hjärtstopp på sjukhus måste bli bättre. Det konstaterar Sune Forsberg, docent och överläkare i anestesi och intensivvård på Norrtälje sjukhus, i en artikel i denna utgåvas special om hjärta–kärl (se sidan 1422).

Sune Forsberg försöker nu själv att bidra till detta, som en av två huvudprövare i en studie om huruvida tillägg av kortison och vasopressin till adrenalin kan förbättra den i dag dåliga överlevnaden jämfört med placebo.

Det unika med studien är att det är den första läkemedelsstudien på akut sjuka medvetslösa där Läkemedelsverket sagt ja till att fråga deltagarna om samtycke först i efterhand.

– Vi hoppas kunna visa att behandlingen ökar överlevnaden från 10 till 15 procent. Det skulle vara en stor förbättring, säger Sune Forsberg.

I specialen berättas även om att

  • betablockerare efter hjärtinfarkt ifrågasätts
  • gensaxen används för att behandla Skelleftesjuka
  • uppföljning av hjärtinfarktpatienter på distans kan innebära en risk för sämre vård
  • effekten hos ett omtalat omega-3-läkemedel ifrågasätts.

Totalt innehåller denna special 12 sidor om hjärta–kärl. Förhoppningen är att den, liksom våra tidigare specialer om olika sjukdomsområden, ska erbjuda intressant läsning och en del nytt vetande.