I denna utgåva har rapporteringen från Läkarförbundets fullmäktigemöte en framträdande plats; se artiklar med start på sidan 1486.

För fackligt aktiva läkare runt om i landet är fullmäktigemötet ett tillfälle att försöka få majoritet för de förslag som man tror kan leda till en bättre arbetssituation för landets läkarkår och en bättre vård. De förslag som får stöd får sedan en viktig roll i Läkarförbundets fortsatta arbete.

I år hade 69 motioner lämnats in, med förslag om allt från minskad byråkrati i vården, högre lön för underläkare och nytt system för fortbildning, till en tydligare hållning mot privata sjukvårdsförsäkringar.

Debatten kring privata sjukvårdsförsäkringar slutade den här gången med att Läkarförbundet ska arbeta för att patienter med privata sjukförsäkringar inte prioriteras i offentlig vård framför dem med större medicinska behov.

Fullmäktigemötet började dock med något helt annat. Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale uttryckte sin sorg och hur mycket hon har uppskattat vännen och kollegan Ing-Marie Wieselgren, som mördades under årets Almedalsvecka. Det blev till en viktig påminnelse om en omskakande händelse och om hur skört livet kan vara.

– Ing-Marie var en eldsjäl, och jag kommer alltid att minnas hennes värme och generositet, sa Sofia Rydgren Stale bland annat.