Det är en mörk bild av situationen för personal och patienter på Sundsvalls sjukhus som kommer fram i en artikel med start på sidan 1606. Det är också en bild som kan kännas igen av läkare och annan vårdpersonal runt om i Sverige.

– Tidigare har negativa spiraler startat i sköterskegrupperna. Efter förra sommaren sa vissa »tack och adjö« och andra sa att de inte klarar en likadan sommar en gång till. Den här sommaren var det ännu värre. Nu har den här typen av retorik också börjat höras från läkarsidan – att »vi klarar inte en sådan sommar till, då måste vi sluta«, säger Joakim Eriksson, specialistläkare i internmedicin och ST-läkare i gastroenterologi vid Sundvalls sjukhus.

Det handlar som ofta om brist på sjuksköterskor och därmed brist på vårdplatser. Resultatet blir överbeläggningar, försämrad arbetsmiljö och ökad risk för att patienter skadas. Till detta ska läggas andra problem, så det är lätt att förstå att personalen på Sundsvalls sjukhus har en svår situation.

Någon enkel lösning finns inte i sikte. Både i Sundsvall och på andra sjukhus i Sverige som har det svårt behöver visserligen alla involverade bidra så att det blir bättre. Men det är politikerna som har det främsta ansvaret och som måste göra allt de kan för att skapa en väl fungerande sjukvård.