»I södra Lappland finns sju sjukstugor. Där hanterar läkarna allt från akuta fall till geriatrik, palliativ vård och förlossningar. De bedriver öppenvård, slutenvård och hemsjukvård.«

Ovanstående är ett utdrag ur en artikel på sidan 10. Vid ett besök på sjukstugan i Storuman i Västerbotten möts Läkartidningen av läkare som trivs och tycker att de erbjuder en väl fungerande vård för patienterna.

– Jag älskar det glesbygdsmedicinska. Det är roligt att jobba med patienter som är sjuka på riktigt, säger distriktsläkaren Sofie Lyhammar.

På de åtta vårdplatserna i Storuman vårdas oftast äldre patienter på grund av pneumoni eller annan infektion, försämring av hjärtsvikt eller andra kroniska sjukdomar. Men verksamheten leds inte av sjukhusspecialister utan av allmänläkare. Det är ett ovanligt upplägg, uppger Mante Hedman, forskare och distriktsläkare i Storuman. Det har inte gjorts någon utvärdering av sjukstugevården i Sverige, men Mante Hedmans intryck är att den fungerar bra vid intermediär sjukhusvård som inte kräver det stora sjukhusets resurser.

Naturligtvis finns det utmaningar även för sjukstugorna. Men kanske får Mante Hedman rätt när han funderar över att åldrande befolkning och knappa resurser kan leda till att sjukstugor blir en lösning även i mer tätbefolkade områden.