»Det är generationsskifte bland Sveriges journalsystem. Medan åtta regioner är nöjda och behåller sitt system, är resten på väg att införa ett nytt.« Så inleds en artikel på sidan 70 om en förändringsprocess som kan komma att påverka många av landets läkare.

Av artikeln framgår att nio regioner kommer att använda journalsystemet Cosmic, att två inför Millennium och att två påbörjat en upphandling.

I grunden är utveckling av olika tekniska lösningar välkommen inom många verksamheter. Men utbyte av journalsystem är ingen enkel process. I artikeln konstateras: »För läkarnas del finns det en hel del frågetecken och oro. Det handlar om patientsäkerheten kring nya arbetssätt, om arbetsmiljön med fler musklick och om hur läkare ska hinna engagera sig med redan pressade arbetsscheman.«

Det är lätt att förstå Joakim Bunne, distriktsläkare på Hortlax hälsocentral strax söder om Piteå samt medverkande i en referensgrupp för införandet av Cosmic, när han säger:

– Nu efterfrågas medverkan, men det tar signifikanta mängder arbetstid.

En förhoppning nu är att arbetsgivaren ger berörd personal tillräckligt med tid för att bidra till att de nya systemen blir så väl fungerande som de behöver vara, så att användarna blir nöjda med dem i sin arbetsvardag.