Inom kort väntas läkaren Annika Östman Wernerson bli utnämnd till ny rektor för Karolinska institutet, KI. En intervju på sidan 138 i denna utgåva erbjuder en möjlighet att lära känna henne lite grann.

Annika Östman Wernerson berättar i intervjun att hon inte kommer från en akademisk familj och att läkaryrket kändes »lite ouppnåeligt«. I dag, när hon är specialist i klinisk patologi och professor vid KI, säger hon bland annat:

– Jag hoppas att jag kan visa att man faktiskt kan komma rätt långt utan att ha akademisk bakgrund.

Annika Östman Wernerson pekar ut flera saker som hon vill jobba med som ny rektor.

– Vi måste jobba mer med interna frågor, utveckla det interna arbetet och dialogen mellan ledning, institutioner och medarbetare. Vi behöver jobba med att skapa »vi-känsla« och stärka oss internt, säger hon.

Vidare nämner hon att det är viktigt att öka samarbetet mellan kliniska och basvetenskapliga forskare. Dessutom måste enskilda forskare få mer stöd när det gäller områden som juridik, biobanksfrågor och hantering av data.

Om inget oväntat inträffar tillträder Annika Östman Wernerson rektorsposten den 1 mars. Det blir i så fall intressant att följa hennes arbete som rektor framåt i tiden.