Ett samarbete mellan privata Sophia­hemmet i Stockholm och några av landets regioner uppmärksammas i denna utgåva med start på sidan 200. I korthet handlar det om att den aktuella regionens ST-läkare eller nyblivna specialister inom öron-, näs-, halssjukdomar följer med patienter från regionen till Sophiahemmet. Väl på plats opererar de sedan under handledning av specialister från Sophiahemmet.

Mattias Isberg, nybliven ÖNH-specialist i Region Gävleborg, uppskattar upplägget,  berättar han när Läkartidningen träffar honom på Sophiahemmet. 

– Det är en stor fördel att få göra så många operationer på så kort tid. Med tio operationer på två dagar hoppas jag bli både snabbare och säkrare, säger Mattias Isberg.

Peter Stammler, vårdenhetschef för ÖNH-sjukdomar i Gävleborg, är även han nöjd med samarbetet. Men han betonar också att han helst hade velat behålla operationerna i Gävleborg.

Samtidigt är det lätt att förstå Johan Berséus, ÖNH-specialist på Sophia­hemmet och den som kom med förslaget till samarbetet, när han konstaterar följande:

– Om ST-läkare inte får den träning de behöver utarmas på sikt kompetensen, och det blir ännu svårare att beta av köerna. Då går allt i baklås.