Textroboten Chat GPT har på kort tid fått en enorm uppmärksamhet runt om i världen och även i Sverige. I denna utgåva berättar vi om vilken betydelse den kan få för medicinsk forskning; se artiklar med start på sidan 320.

Chat GPT är en chattbot, det vill säga en AI-applikation som är programmerad för att kunna konversera med användare i realtid. Den »kan« ingenting, utan är enbart en statistisk matematisk modell för att beräkna nästa ord eller del av ord i en mening.

Jonas F Ludvigsson, barnläkare och professor, var tidigt ut med att testa Chat GPT. Han ser både risker och fördelar med den nya tekniken.

– Jag är väldigt kluven. Någon skulle förstås kunna låta Chat GPT skriva ihop hundra artiklar och få en våldsam publikationslista på kort tid. Det finns massor av tidskrifter som inte hade sett igenom det, säger Jonas F Ludvigsson.

Samtidigt menar han att forskare skulle få mer tid över för andra delar av forskningen om Chat GPT tog ansvar för textproduktionen.

Chat GPT och andra AI-verktyg är förmodligen här för att stanna. Det är därför lätt att hålla med Jonas F Ludvigsson när han konstaterar:

– Det är uppenbart att forskare kommer att ha stor nytta av AI i framtiden. Frågan är bara hur vi ska hantera det.