Nuvarande Region Uppsala var 2012 först ut i Sverige med att ge patienter tillgång till sin journal på nätet (se artikel med start på sidan 260). Då var det en åtgärd som ledde till oro och kritik från läkare. Bland invändningarna fanns risken för att patienter skulle få allvarliga sjukdomsbesked genom journalen och risken för merarbete för läkare genom att patienter skulle »övervaka« sin läkare och söka efter fel.

Även i dag finns invändningar.

– När det gäller labbsvar från röntgen och patologi så får patienter ibland besked om allvarlig sjukdom redan innan läkaren tagit del av svaret, säger till exempel Thomas Haapaniemi, styrelseledamot i Upplands allmänna läkarförening.

En läkare som tidigare varit kritisk, men som i dag har bytt uppfattning, är Jonas Ekström, nu biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västmanland.

– Patientens tillgång till journalen har ökat möjligheten att vara delaktig i sin vård. Rätt använt kan det göra vården både säkrare och effektivare, säger han.

Diskussionen kring patienters rätt att få tillgång till journalen på nätet lär fortsätta, men denna rättighet lär knappast försvinna. I stället bör fokus ligga på att ytterligare förfina användningen, så att den blir trygg och meningsfull för både patienter och läkare.