Rätten till övertidsersättning finns för läkare, liksom för andra yrkesgrupper, inskriven i kollektivavtalet, som reglerar de grundläggande anställningsvillkoren. Under längre tid har dock fackligt förtroendevalda inom Läkarförbundet påpekat att det förekommer att läkare vid anställning förväntas skriva under ett avtal där rätten till övertid är borttagen (se artikel med start på sidan 440).

Det är visserligen tillåtet att avtala bort rätten, men tanken var att läkarna skulle få möjlighet att göra ett aktivt val: antingen ersättning för övertid eller någon annan form av kompensation. Nu verkar det som om en del inte ens vet om att de har en valmöjlighet.

Dessutom visar en kartläggning som Läkartidningen har gjort att det skiljer kraftigt från region till region om man får övertidsersättning eller ej. Bara en procent av Hallands läkare är till exempel utan rätt till övertidsersättning, men bland kollegorna i Blekinge blir 84 procent utan extra ersättning när de arbetar övertid.

Det är lätt att förstå att Jessica Berlin, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, suckar när frågan om bortskriven övertidsersättning kommer upp. Ämnet är välbekant för henne, och hon menar att arbetstagare som är schemalagda på minutnivå ska få betalt för sin övertid.