Nyligen avslutade sjukhusbyggen – och planer på att bygga om eller bygga nya sjukhus. Så ser det nu ut runt om i Vårdsverige.

Under 2020 och 2021 avslutade Region Jönköpings län ny- och ombyggnad av tre sjukhus, Region Gävleborg bygger om sitt sjukhus i Gävle, Region Skåne planerar för nya sjukhusområden i både Helsingborg och Lund och Region Kronoberg ska bygga ett nytt sjukhus i Växjö samt renovera sjukhuset i Ljungby, se artiklar med start på sidan 379.

Byggena kan både leda till hopp om en bättre arbetssituation men också till oro inför framtiden bland de anställda.

– Det är viktigt att det finns en balans i ekonomin så att man inte får för stora lokalkostnader och därmed sämre möjligheter att bedriva en god och tillgänglig sjukvård. Det har vi varit väldigt oroliga för, säger till exempel Johan Danielsson, ordförande i Kronobergs läkarförening.

Det är av vikt att de anställdas synpunkter beaktas vid stora förändringar, och när det gäller om- och nybyggnad kan det även vara svårt att ändra på slutresultatet. För, som Göran Lindahl, professor och forskningsansvarig på Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, konstaterar:

– Generellt kan man säga att man bygger en sjukhusbyggnad i dag för att den ska stå i minst 30 år.