I denna utgåva är det, med start på sidan 513, dags för ett nytt avsnitt av Läkartidningens artikelserie »Medicinens ABC«. Detta är en kategori av artiklar där läkare un­der utbildning tillsammans med handledare beskriver vanliga sjukdomstillstånd, procedurer eller behandlingar som en nybliven specialist ska kunna hand­lägga självständigt. Det står klart sedan länge att många läser dem och finner innehål­let användbart.

Denna gång avhandlar ABC-artikeln klimakterievård och riktar sig främst till primärvården.

– Jag upplever att klimakterievården i Sverige är eftersatt, och vården har inte den uppdaterade kunskap som jag tycker skulle vara en självklarhet. Resultatet blir att många kvinnor lider i onödan och att deras livskvalitet påverkas negativt, säger Naomi Flamholc, som är en av artikelförfattarna (intervju på sidan 499).

Förhoppningen är att denna artikel, liksom övriga ABC-artiklar, ska bidra till praktisk handledning och därmed ökad kunskap om det område som avhandlas. Vidare är det lätt att hålla med Naomi Flamholc när hon konstaterar:

– Tillgången till påläst och uppdaterad vårdpersonal inom både primärvård och gynekologisk öppenvård måste bli bättre.

Vill du skriva en ABC-artikel? Mejla lena.marions@lakartidningen.se.