Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har i år varit verksam i tio år, vilket uppmärksammas i en artikel med start på sidan 611.

Ivo, som bland annat ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal, möter liksom andra myndigheter olika utmaningar. Till en början var en stor sådan att man fick ta över tusentals patientklagomål från den tidigare tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen.

Längre fram försökte Ivo ändra arbetets fokus gällande tillsynen, från att identifiera fel och brister till att föra en dialog med vården.

På senare tid har dock den »hårda« linjen, med viten till sjukhus vid brist på vårdplatser, väckt diskussion inom sjukvården.

– Det funkar inte att straffa fram förändringar, säger till exempel Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Men Ivos generaldirektör Sofia Wallström delar inte hans uppfattning.

– Om förbättringar inte sker är det inte bara så att vi får använda andra beslutstyper, utan vi ska göra det, säger hon.

Ivo kommer även i fortsättningen att ha ett utmanande uppdrag, något som tidigare statssekreteraren Lena Furmark (KD) formulerar väl när hon säger:

– Det finns en logisk motsättning mellan att vara en skarp inspektör och en hjälpande hand.