När Läkartidningen för sju år sedan besökte Norge och landets fastläkarsy­stem konstaterades det att nästan alla var överens om »att reformen blivit en framgång, och norsk primärvård framhålls som exempel för andra länder«.

Vid ett nytt besök i år framhåller läkare som Läkartidningen pratar med att modellen i grunden fortfarande är bra, men det står samtidigt klart att det finns utmaningar. En är att uppdraget, som redan tidigare inkluderade jourtjänstgöring, har blivit mer omfattande. En annan att arbetstiden ofta är väldigt lång. Mot denna bakgrund har det blivit svårare att rekrytera nya läkare.

Nyligen presenterade en expertkommitté utsedd av regeringen en rapport med en rad förslag för att förbättra fastläkarsystemet.

Marte Kvittum Tangen, som är ordförande för Norsk forening for almennmedisin, har sin uppfattning klar:

– Det krävs mer pengar till fastläkar­systemet. Och det är relativt sett otroligt billigt för staten. Att investera i allmänläkartjänster är bra både för ekonomin och för befolkningen.

Marte Kvittum Tangen har också ett råd till den svenska sjukvården, som är lätt att förstå: se till att resurserna följer med när olika uppdrag flyttas från en vårdnivå till en annan.