I denna utgåva intervjuas läkaren och specialisten i gynekologi och obstetrik Ameli Norling. Sedan maj månad är hon ny hälso- och sjukvårdschef på Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

Ameli Norling börjar sitt nya uppdrag i en situation där ekonomin ser ut att bli mycket svår för regionerna under såväl 2023 som 2024.

– Vi behöver hjälp från statligt håll för att överbrygga lågkonjunkturen, säger hon i intervjun.

Gällande sitt nya arbete nämner Ameli Norling bland annat att hon vill jobba för tydligare roller som underlättar digitalisering av hälso- och sjukvården, ett område där hon ser att staten och regionerna med SKR:s stöd måste hitta bättre samverkansformer.

– I nuläget är det väldigt utspritt på olika myndigheter om ansvar för frågor som rör digitalisering, säger hon.

Av intervjun framgår att kärv ekonomi och bristande digitalisering bara är två i en rad utmaningar för SKR och övriga Vårdsverige. Nya riktvärden för vårdplatser och utredningen om statligt huvudmannaskap för vården är två andra frågor som inte är enkla att hantera.

Läkaren Ameli Norling har erfarenhet såväl av fackligt arbete som av chefskap inom en stor vårdorganisation (Karolinska universitetssjukhuset). Dessa erfarenheter lär hon behöva i sitt nya arbete.