»Färre höga chefer och snabbare till beslut. Sedan mottagningen för kognitiv medicin i Ängelholm vid årsskiftet bröt sig lös och blev personaldriven kan medarbetarna ta fler egna initiativ. Men det nya ekonomiska ansvaret vållar huvudbry.«

Så börjar en artikel på sidan 820, som handlar om ett initiativ inom Region Skåne som lett fram till att mottagningen numera visserligen är kvar inom regionen men helt drivs av de anställda där.

– Många har jobbat här länge och känner varandra väl. Man är trygg i personalgruppen och det gjorde nog att vi hade bra förutsättningar för att testa en sådan här grej, säger Malin Aronsson, specialist i geriatrik.

Så här långt är medarbetarna positiva både till idén och till de erfarenhe­ter som finns. Visserligen är den ekonomiska situationen inte vad den bör vara. Men det är ett problem som de anställda vill hantera, och i övrigt ser de flera fördelar med den fria roll som mottagningen nu har, till exempel snabba beslut om problem och om nya initiativ.

Det är därför lätt att förstå verksamhetschefen och över­läkaren Moa Wibom när hon optimistiskt säger:

– Det är vårt första år och ja, vi har barnsjukdomar. Men sådana brukar man bli frisk från. Vi vill alla göra det här tillsammans så länge som det bara går.