»Granskning av bilder från mammografi vid flera sjukhus, cancerbehandling i Region Sörmland och forskning för nya beslutsstöd inom akutsjukvården. Det är några exempel på områden där artificiell intelligens (AI) får ökad betydelse inom vården.

– Jag tror att AI kommer på bred front – inte bara inom bröstradiologin. Och det ställer krav på att man som doktor kan jobba med AI, säger Karin Dembrower, som är läkare på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.«

Så inleds en artikel i vår special om IT i vården, med start på sidan 714.

I specialen berättas även om

  •  läkaren Ellinor Lord, som uppfunnit ett system för att beräkna patienternas väntetid
  •  att det så kallade europeiska hälsodataområdet, där hälsodata enklare ska kunna delas inom EU, ska kunna vara klart inom ett år
  •  att Riksrevisionen har inlett ett arbete med att granska vad staten gör när det gäller informationssäkerheten i hälso- och sjukvården
  •  att Svenska läkaresällskapets kommitté för e-hälsa vill stärka kunskaperna kring klinisk informatik och införa en diplomering som i framtiden kan bli en tilläggsspecialitet.

Totalt innehåller specialen om IT i vården drygt 9 sidor med förhoppningen att erbjuda både intressant läsning och en del nytt vetande.