Läkare i världen är en internationell organisation som har funnits i Sverige sedan 1991. I dag finns mottagningar på åtta orter, från Luleå i norr till Malmö i söder. På dessa kan exempelvis asylsökande, EU-medborgare och flyktingar under massflyktsdirektivet få gratis hjälp (se artikel med start på sidan 878).

När Läkartidningen besöker en av mottagningarna, på Kungsholmen i Stockholm, är en av volontärerna läkaren Anders Ahlsson, numera mest känd som Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Det är ett genuint roligt läkararbete, att försöka lösa problem med något begränsade resurser. Det är påfallande stor tillfredsställelse i patientmötena, berättar Anders Ahlsson.

Men Läkare i världen i Sverige står inför flera utmaningar. En är att klara av att ta hand om alla som söker hjälp. En annan är att deras patienter ofta nekas vård på det ställe som volontärerna remitterar dem till. Till detta ska läggas förslaget att offentliganställda ska bli skyldiga att rapportera personer som saknar tillstånd att uppehålla sig i landet.

Ändå fortsätter organisationens volontärer sitt arbete, och detta åtagande är både imponerande och extremt viktigt. För som läkaren och volontären Wiktor Rutkowski säger:

– Om du lever ett sådant liv som våra patienter gör, finns det inga livsstils­förändringar i världen som kommer att hjälpa dig.