Universitetssjukhuset Örebro och Sahlgrenska universitetssjukhuset är två sjukhus som numera kräver att vårdutbildade administratörer och chefer även ska arbeta kliniskt.

För Örebro läns läkarförening har det blivit allt viktigare att värna kärnverksamheten från besparing, och där är åtgärder mot tillväxten av administrativa tjänster en del.

– Vi presenterade förslaget som en grundregel vid nyanställningar och lyfte det återkommande under ganska lång tid. När arbetsgivaren väl plockade upp den här bollen var det mer att de ville att det skulle gälla alla, säger Lars Edling, ordförande i Örebro läns läkarförening.

Hanna Kataoka, ordförande för SU-sektionen inom Västra Götalands läkarförening, är också hon positiv till krav på klinisk förankring.

– I grunden ser vi positivt på att icke-patientnära administration skärs ned i stället för vård – samtidigt finns tjänster som verkligen behövs, säger Hanna Kataoka.

Diskussionen om klinisk förankring är inte ny. Det går att argumentera för att ett chefsjobb är tillräckligt och att det inte finns tid för kliniskt arbete.

Men det går samtidigt att förstå Hanna Kataoka när hon säger:

– Vårdutvecklingen sker bäst med utgångspunkt från personal på golvet, där man kan kärnverksamheten och ser vägar för att utveckla den.