Rekrytering av utlandsutbildade läkare till den svenska sjukvården är i fokus för två artiklar i denna utgåva.

Helena Ossmark, samordnare för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal i Region Sörmland, konstaterar att dessa läkare redan spelar en stor roll inom regionens vård.

– På Mälarsjukhuset har nästan alla kliniker en stor andel utlandsutbildade läkare, och flera av våra vårdcentraler. De tillför kunskaper och erfarenheter som är nya för oss, säger hon.

Helena Ossmark tror att regionerna framöver kommer att satsa mer på utlandsrekryteringar. Orsaken är bristen på specialistläkare och höga hyrläkarkostnader i kombination med en försämrad ekonomi.

En invändning mot att rekrytera från andra länder är att det inte är enkelt, då det kan innebära en stor omställning för den läkare som kommer till Sverige. Dessutom behöver arbetsgivaren lägga extra tid på att ta hand om den nyanställde.

Samtidigt är det lätt att förstå Magnus Rosén, verksamhetschef på Närhälsan Hjo vårdcentral, som har läkare från sex olika länder, när han säger:

– Utan utlandsrekrytering klarar sig inte svensk sjukvård. Målet är att hitta fasta läkare. Kan vi få någon som vill flytta hit blir det kontinuitet, och kontinuitet är jätteviktigt för oss.