»Överläkarna Anders Lind och Jan Cedergren har ett viktigt uppdrag. De är två av nästan 480 Spur-inspektörer som arbetar för att säkra kvaliteten på landets AT- och ST-utbildningar. Läkartidningen följde med dem på inspektion i Skövde.«

Så börjar en artikel med start på sidan 466 om ett uppdrag som återkommande utförs av läkare runt om i landet. De båda överläkarna berättar att stämningen kan bli lite spänd när de kommer ut.

– Generellt finns det en viss anspänningsnivå, skulle jag säga, framför allt hos studierektorer och chefer. De tycker att det är lite olustigt, säger Jan Cedergren.

Denna dag besöker de båda överläkarna reumatologimottagningen på Skaraborgs sjukhus i Skövde. En rad olika personer intervjuas, och när arbetet är klart har Anders Lind och Jan Cedergren ett par veckor på sig för att sammanställa sin rapport.

Efter att ST-läkaren Cecilia Rosenlind intervjuats beskriver hon situationen att bli utfrågad som »lite stressig«.

– Men det kändes bra, de var väldigt snälla, säger hon.

De båda Spur-inspektörerna berättar att det varierar hur stort genomslag deras granskningar får. Men det är lätt att hålla med Anders Lind när han säger:

– Våra rapporter kan vara ett väldigt bra verktyg för att faktiskt förändra saker i verksamheten.