»När Ulf Arborelius, forskare på Karolinska institutet, upptäcker att han angetts som medförfattare till en vetenskaplig artikel som han aldrig hört talas om börjar en osannolik historia rullas upp.«

Så börjar en artikel med start på sidan 294, som handlar om hur Ulf Arborelius
hamnade i en situation där en för honom okänd person inkluderat honom som medförfattare i en artikel som han inte hade någon koppling till.

Historien fortsätter med att samma person uppger Ulf Arborelius som medförfattare till ytterligare två artiklar. Efter att Karolinska institutet (KI) utrett saken visar det sig att denna person, som vi kallar Mason Grallo, har publicerat nio artiklar kopplade till KI.

En annan KI-forskare som drabbats är Per Uhlén, professor i cellsignalering.

– Om det är så här lätt att kapa någon så kan man ju tänka sig att någon kan publicera vilken kontroversiell smörja som helst och att man själv skulle kunna bli associerad med det, säger Per Uhlén.

Både Ulf Arborelius och Per Uhlén tycker att tidskrifternas rutiner behöver förbättras, och det är lätt att förstå Per Uhlén när han säger:

– Där tycker jag att man via AI eller databaser skulle kunna ta reda på om en e-postadress verkligen går till ett universitet och om det är en riktig forskare.