En läkarkår men två läkarorganisationer. Så ser det sedan länge ut i Sverige, där både Läkarförbundet och Läkaresällskapet driver frågor av vikt för landets läkare.

När Läkartidningen intervjuar Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet, och Tobias Alfvén, ordförande i Läkaresällskapet, konstaterar de det självklara: att det finns frågor där organisationerna tycker lika men även sådana där uppfattningarna går isär.

Ett exempel på en fråga där de har ett stort gemensamt engagemang är vikten av fortbildning för läkare. Här tror båda att det blir ett ökat tryck i frågan genom att de samarbetar.

Emellanåt kommer dock förslag om att låta utreda ett samgående mellan de båda organisationerna, men när de båda ordförandena tillfrågas om de tror på ett framtida sådant svarar de snabbt nej.

Tobias Alfvén menar att Norge, med en läkarorganisation, är ett exempel på varför ett samgående skulle vara en dålig idé.

– Där har de en del i organisationen som arbetar med fackliga frågor och en som arbetar med andra frågor. Där försöker man mer och mer att skilja på det. Det visar att det blir svårt att ha alla frågor på sitt bord, säger han.

Den eller de som önskar sig ett samgående lär således få fortsätta att vänta på att det blir verklighet.