»Det går inte att bygga bort sjukdomarna«

– Vi kan inte skapa en framtid för sjukvården utan att jobba med folkhälsopolitiken. Det går inte att bygga bort sjukdomarna genom att öka utbudet av sjukvård. Den enda realistiska möjligheten är att jobba ännu mer förebyggande. Så säger Johan Carlson, infektionsläkare och generaldirektör för Folk­hälsomyndigheten, i en intervju på sidan 1316. Johan Carlson talar […]

Beklagligt att sjukhuset inte tog diskussionen

Förtroendet för svensk forskning har skadats av fallet Paolo Macchiarini, kirurgen som först gjorde succé vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset, men som i dag är hårt kritiserad för sina operationer med konstgjorda luftstrupar. Det menade både Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor för Karolinska institutet, och Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet, under Läkartidningens seminarium i Almedalen […]

Dags att möta patienten via en videolänk?

»På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk.« Så börjar vårt reportage på sidan 1198 om en aktuell företeelse inom den svenska primärvården. Det handlar om att vårdcentraler i offentlig […]

Välkommen till Läkartidningens tält i Almedalen!

För den som har möjlighet att besöka Almedalsveckan i Visby, i tjänsten eller privat, erbjuds år efter år en fantastisk möjlighet att ta del av kvalificerad debatt och folkbildning. Almedalen är också en möjlighet att ta upp diskussioner med beslutsfattare som inte alltid annars är så lätta att nå. Under förra årets Almedalsvecka var Läkartidningens […]

Oacceptabelt att tvingas till en förlängd ST

Läs gärna vår omfattande rapportering från Läkarförbundets fullmäktigemöte som ägde rum i Stockholm den 24 och 25 maj.

Att slå samman flera kliniker till en väcker debatt

Berättelsen från Värnamo och Region Jönköpings län är ännu ett exempel på det tillstånd som svensk sjukvård lever i sedan länge. Det handlar om ett tillstånd av ständig förändring, som långtifrån alltid uppskattas av de anställda.

En sammanbiten Macchiarini valde att träffa Läkartidningen

På kvällen tisdagen den 3 maj blev Läkartidningens reporter Michael Lövtrup den första journalist som fick en längre intervju med läkaren och forskaren Paolo Macchiarini efter den uppmärksammade tv-dokumentären »Experimenten«. (1 kommentar)

Arvika är ett i raden av goda exempel

Återkommande rapporter om svåra situationer ute i sjukvården måste naturligtvis tas på allvar och åtgärdas. Men samtidigt finns det många goda exempel som det är en glädje för oss på Läkartidningen att rapportera om.

Primärvård i kris har blivit ett gott exempel

Även om det finns inslag i den norska modellen som är kontroversiella måste den ses som en viktig inspirationskälla för den svenska primärvården.

Kvinnliga läkares väg framåt har tagit tid

Det är en fascinerande tidslinje som vår reporter Anna Sofia Dahl har satt ihop med start på sidan 779. Tidslinjen innehåller viktiga händelser i den svenska kvinnohistorien från 1825 och framåt. Fokus ligger på svenska kvinnliga läkares situation från denna tidpunkt.  Många som läser detta är nog medvetna om att svenska kvinnor och kvinnliga läkare […]

Personal till åtta patienter – men det finns 15

»Nattens jourer ger en snabb genomgång av läget – 23 färdigbehandlade, fyra överbeläggningar på kirurgen och fem kirurgpatienter på öronavdelningen. Så ett konstaterande att bemanningen på öron är kort inför helgen. Personalen räcker till åtta patienter och just nu ligger där 15.« Så skriver vår reporter Anna Sofia Dahl i sin artikel på sidan 718 […]

Vårdcentralen som tränar på hemmaplan

Det är glädjande att kunna förmedla berättelsen från Håsten i Varberg. Förhoppningsvis kan den inspirera andra vårdcentraler att börja träna på samma vis.

Prehospital vård en fråga som väcker debatt

»Läkarbemannad prehospital akutsjukvård är associerad med hög överlevnad, avancerat traumaomhändertagande och god kostnadseffektivitet.« Detta är ett av huvudbudskapen i en översiktsartikel om prehospital intensivvård som publiceras på sidan 593. Att det inte är enkelt att bedriva denna typ av vård framgår dock av en nyhetsartikel på sidan 574. – Satsningar på prehospital intensivvård möter nästan […]

Läkare – en fin grupp som inte får bestämma

Dagens läkare är en grupp med hög status men lite att säga till om. Denna slutsats, som för en utomstående kan  verka märklig, förs fram av Thomas Brante, professor i sociologi och socialt arbete i Lund. Han har, tillsammans med en forskargrupp, mellan 2010 och 2014 utfört en stor kartläggning och jämförande analys av svenska […]

Välkommen att inspireras och välja rätt jobb!

En viktig del i Läkartidningens verksamhet är att arrangera olika slags möten för tidningens läsare. Förra året ägde därför 20 olika event rum. Det handlar om vetenskapliga symposier, seminarier (till exempel i Almedalen) och karriärkvällar och karriärmässor, vilka arrangeras i samverkan med Sveriges läkarförbund. Karriärkvällar och karriärmässor är till för att den som är medlem […]

Tankar om livet längst ner i läkarnas hierarki

»Bland läkarna är man lägst i hierarkin – för man kan ju egentligen ingenting.« Så skriver Ulrika Nettelblad, läkarstudent på termin 11 i Umeå, i en krönika på sidan 395.

Flera utmaningar när alla inför nätjournalerna

Vid utgången av år 2017 ska samtliga landsting ha infört nätjournaler, berättar vi i en artikel på sidan 314. Länge såg det ut som att Sverige skulle få två tjänster för nätjournaler, Journalen från Inera och Vårdhändelser, som tagits fram av Stockholms läns landsting. Men nu står det klart att det blir Journalen som alla […]

Inte förvånande att Hamsten väljer att avgå

I förra numret av Läkartidningen intervjuades Karolinska institutets rektor Anders Hamsten om fallet Paolo Macchiarini, den tidigare stjärnkirurgen som nu är hårt kritiserad och som granskas i olika utredningar. I intervjun lade Anders Hamsten ett stort ansvar på Karolinska universitetssjukhuset för det som hänt. Men natten mellan fredag och lördag, den 12 och 13 februari, […]

KI:s rektor lägger skulden på sjukhuset

Fallet Paolo Macchiarini fortsätter att skaka om Karolinska institutet. I helgen kom beskedet att Urban Lendahl, sekreterare i Nobelkommittén och Nobelförsamlingen vid institutet, har avsagt sig sitt uppdrag. Paolo Macchiarini är professorn och läkaren vars metod att operera in konstgjorda luftstrupar först framställdes som en succé men som nu kritiseras väldigt hårt. Flera utredningar har startats kring […]

Ett exempel som ger hopp för primärvården

Den svenska primärvårdens möjligheter och svårigheter står i fokus för två artiklar i detta nummer av Läkartidningen (sidorna 138–142).