Patienterna är kvar även om driften byts ut

Sjukhuset har haft ett gott rykte under senare år. Men nu finns en oro för den framtida läkarbemanningen. Kring hälften av läkarna är inhyrda och det upplevs som osäkert hur många av dem som blir kvar. 

Arbetsmiljön ska locka läkare till sjukvården

– I kontakt med våra medlemmar får vi fler och fler frågor om vad man kan göra utanför hälso- och sjukvården, säger Niki Shams, vice ordförande i Sveriges läkarförbund student.

Allt vanligare att läkare har flera specialiteter

Enligt uppgift från Socialstyrelsen är Artur Tenenbaum ensam om att ha sex specialiteter.

Förtidsbörd ett område som kräver forskning

»Vi saknar fortfarande en grundläggande biologisk förståelse av många av graviditetens och förlossningens mekanismer och i synnerhet för de komplikationer som leder till en förtidig förlossning.«

Viktigt tänka nytt för att möta utmaningar

– Vi måste bli bättre på att lägga örat mot golvet och hjälpa vården med det som vården faktiskt vill ha hjälp med. Det kan vara chefs- och ledarskapsfrågor, fortsatt stöd vid introduktion av kontaktsjuksköterskor eller stöd vid förbättringsarbeten, säger Hans Hägglund, som är nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och landsting.

Möt läkarna som vill jobba i öppna landskap

»Lösningen skapar en stark känsla av gemenskap i arbetsgruppen«, tycker Anne Liljedahl, som är ST-läkare i allmänmedicin och specialist i akutsjukvård.

Det är dags att uppgradera den psykiska hälsan

Danuta Wasserman anser att både den preventiva befolkningsinriktade och den behandlande delen av vården är underfinansierad.

Välkommen att inspireras av olika karriärer

Tidningens karriärkvällar arrangeras varje år på olika platser runt om i Sverige. På dessa kvällar berättar yrkesverksamma läkare om sina karriärer och ofta sker det på ett sätt som är både informativt och underhållande.

AT fyller 50 år – så här gick det till när den kom

Om bakgrunden till att AT infördes sägs bland annat att: »precis som i dag är det särskilt ont om läkare inom primärvården och psykiatrin. Allmäntjänstgöringens syfte är dels att skapa en utbildningstjänst med bra handledd introduktion till att arbeta som läkare, dels att fördela läkare över landet och till bristspecialiteter.«

Förhoppningsvis hamnar bättre arbetsmiljö högt

»Vårdval med mer generösa regler, nya lösningar för personalinflytande och ekonomisk kompensation till privata hälsocentraler. Det är några av förändringarna som är på gång i de regioner där Alliansen tagit över makten.«

Införandet av BT en utmaning för regionerna

Det är uppenbart att införandet av BT innebär en utmaning för regionerna. Förhoppningen blir därför att de kan hantera denna utmaning på ett klokt vis.

Förskrivning av medicinsk cannabis ökar

Förskrivningen av det enda godkända cannabisläkemedlet i Sverige, Sativex, har gått från 168 patienter 2016 till 395 förra året. 

Bättre vård för utsatta kvinnor kan vara på väg

»Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm var fram till nyligen den enda specialiserade mottagningen i landet för kvinnor som fått sina underliv stympade. Men nu ska vården bli mer jämlik för den här gruppen.«

Sjukhus väljer en ny modell för nära vård

»Det blir spännande att följa erfarenheter­na från arbetet på SÄS framöver i tiden. Förhoppningsvis kommer de att visa att sjukhuset gjort ett klokt val som kan utveckla en del av den nära vården.«

Allmänmedicin får högt betyg av nya ST-läkare

En av de sex läkarna är Khaldoon Azeez från Irak. Han är numera ST-läkare i allmänmedicin i Malmö och »en entusiastisk ambassadör för distriktsläkaryrket«.

Förväntningarna på nya ministern är omfattande

– Om jag ska försöka välja någonting så är det en tillgänglig vård; att vi får kortare köer och att man upplever att vården finns där man behöver den. Det är en trygghet i sig, säger Lena Hallengren.

Förhoppningsvis är Björn Zoëga det rätta valet

Bakgrunden är välkänd. Karolinska universitetssjukhuset har under senare år kritiserats för en rad olika saker och den tidigare direktören Melvin Samsom meddelade förra året att han skulle avgå. 

Arbete pågår för att stoppa våld i vården

– Det är ett helt annat klimat i Sverige nu. Jag har jobbat på sjukhuset i 41 år. När jag började här som sjukvårdspersonal vågade patienten knappt tilltala doktorn. Men i dag tjafsar folk emot, är otrevliga och hotar sig fram för att få den vård de vill, säger Jan-Ola Höglund, säkerhetsstrateg på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

Möt läkaren som har publicerat tio ABC-artiklar

»Framför allt tycker vi om feedbacken när studenter eller kollegor har återkopplat att de har funnit dem nyttiga till sina studier eller i sin kliniska tjänst. Det är det som har varit viktigast för oss.«

Läkare som blev regionråd kan inspirera andra

För Jonas Lindeberg innebär det bland annat att han har bytt roll, från att vara en som kritiserar till att vara en som försvarar den politik som förs.