AT fyller 50 år – så här gick det till när den kom

Om bakgrunden till att AT infördes sägs bland annat att: »precis som i dag är det särskilt ont om läkare inom primärvården och psykiatrin. Allmäntjänstgöringens syfte är dels att skapa en utbildningstjänst med bra handledd introduktion till att arbeta som läkare, dels att fördela läkare över landet och till bristspecialiteter.«

Förhoppningsvis hamnar bättre arbetsmiljö högt

»Vårdval med mer generösa regler, nya lösningar för personalinflytande och ekonomisk kompensation till privata hälsocentraler. Det är några av förändringarna som är på gång i de regioner där Alliansen tagit över makten.«

Införandet av BT en utmaning för regionerna

Det är uppenbart att införandet av BT innebär en utmaning för regionerna. Förhoppningen blir därför att de kan hantera denna utmaning på ett klokt vis.

Förskrivning av medicinsk cannabis ökar

Förskrivningen av det enda godkända cannabisläkemedlet i Sverige, Sativex, har gått från 168 patienter 2016 till 395 förra året. 

Bättre vård för utsatta kvinnor kan vara på väg

»Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm var fram till nyligen den enda specialiserade mottagningen i landet för kvinnor som fått sina underliv stympade. Men nu ska vården bli mer jämlik för den här gruppen.«

Sjukhus väljer en ny modell för nära vård

»Det blir spännande att följa erfarenheter­na från arbetet på SÄS framöver i tiden. Förhoppningsvis kommer de att visa att sjukhuset gjort ett klokt val som kan utveckla en del av den nära vården.«

Allmänmedicin får högt betyg av nya ST-läkare

En av de sex läkarna är Khaldoon Azeez från Irak. Han är numera ST-läkare i allmänmedicin i Malmö och »en entusiastisk ambassadör för distriktsläkaryrket«.

Förväntningarna på nya ministern är omfattande

– Om jag ska försöka välja någonting så är det en tillgänglig vård; att vi får kortare köer och att man upplever att vården finns där man behöver den. Det är en trygghet i sig, säger Lena Hallengren.

Förhoppningsvis är Björn Zoëga det rätta valet

Bakgrunden är välkänd. Karolinska universitetssjukhuset har under senare år kritiserats för en rad olika saker och den tidigare direktören Melvin Samsom meddelade förra året att han skulle avgå. 

Arbete pågår för att stoppa våld i vården

– Det är ett helt annat klimat i Sverige nu. Jag har jobbat på sjukhuset i 41 år. När jag började här som sjukvårdspersonal vågade patienten knappt tilltala doktorn. Men i dag tjafsar folk emot, är otrevliga och hotar sig fram för att få den vård de vill, säger Jan-Ola Höglund, säkerhetsstrateg på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

Möt läkaren som har publicerat tio ABC-artiklar

»Framför allt tycker vi om feedbacken när studenter eller kollegor har återkopplat att de har funnit dem nyttiga till sina studier eller i sin kliniska tjänst. Det är det som har varit viktigast för oss.«

Läkare som blev regionråd kan inspirera andra

För Jonas Lindeberg innebär det bland annat att han har bytt roll, från att vara en som kritiserar till att vara en som försvarar den politik som förs.

Viktigt hitta en fungerande väg till legitimation

Magnus Hultin, ansvarig för det medicinska kunskapsprovet, tror att en viktig förklaring till att många inte klarar provet är bristande språkkunskaper. Läkarförbundet har dock synpunkter på provets utformning och vill att Socialstyrelsen gör en kartläggning över effekterna av provet.

Nya studieorten Kalmar gillar läkarstudenterna

– Alla som är ansvariga här är jättepeppade och alla handledare som jag har träffat på har varit jätteglada över att vi är här. Det märks att de verkligen vill ha oss här, säger studenten Hanna Gustavsson.

Medicinskt stöd i rättsarbetet bra för oskyldig

– Ett typexempel är att någons pappa eller mamma dör på ett sjukhus och det är lite oklart initialt vad som hänt. Beror det på bister i vården eller på något annat? Många av de här ärendena skrivs av efter att obduktionsprotokollen kommit och visat att det var en fullt naturlig död, säger vårdåklagare Jonas Peterson.

Glesbygdsläkare önskar utbyggd digital sjukvård

I Västerbotten kan patienter besöka så kallade samhällsrum. Där kan de »via videolänk koppla upp sig mot en doktor eller annan vårdpersonal. Enklare provtagning som blodtryck, blodvärden och PK(INR) kan utföras på plats«. Dessa rum har tagits emot väldigt positivt av befolkningen.

Seminarier är ett bra verktyg för utbildning

»IBS är den vanligaste funktionella mag–tarmsjukdomen och den mest frekvent förekommande gastroenterologiska sökorsaken i både primärvård och gastroenterologisk öppenvård.«

Läkare önskar bättre vård för hedersförtryckta

Camilla Starck menar att vårdanställda ofta är osäkra på hur de ska hantera patienter som kan vara utsatta för hedersförtryck.

Utbildning om etik har en stor betydelse

Sonja Kvint, överläkare inom kvinnosjukvården på Skaraborgs sjukhus i Skövde, är ansvarig för kursen i medicinsk etik för ST-läkarna i Skaraborg. Hon berättar att ST-läkarna har bidragit med kliniska berättelser som skakat om kursledarna.

Skåne lockar läkare att bli specialist igen

– Vi har två huvudspår. Dels försöker vi få in fler dubbelspecialister i allmänmedicin, dels försöker vi få fler ST-läkare att sidotjänstgöra i primärvården, säger Ola Bergstrand, biträdande divisionschef för primärvården inom Region Skåne samt ordförande i expertgruppen för allmänmedicin i Skåne.