Utlokaliseringar behöver få mer uppmärksamhet

SKL menar att den ökande andelen utlokaliserade patienter kan vara en bidragande orsak till att vårdskadorna ser ut att öka igen.

Visst går det att jobba som chef på distans

Det handlar om verksamhetschef Virginia Zazo som tillfälligt flyttat med sin make till Australien och som under 18 månader ska försöka att sköta arbetet hemma i Umeå på distans.

Engagemanget i utbildningen är glädjande

Det är av avgörande vikt för den svenska hälso- och sjukvården att såväl grundutbildning som fortbildning av läkare håller en hög klass.

Åtgärder krävs mot läkarnas sjukskrivningar

»Vi misstänker att arbetsmiljön har blivit sämre eftersom sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa har ökat bland unga kvinnliga läkare. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi tillsammans med vårt fackförbund undersöker vad det är som gör att det ser ut så här«, säger Nina Rose, vice ordförande i Kvinnliga läkares förening och ST-läkare i gynekologi.

Här ljusnar det för läkarna i primärvården

2014 gjorde distriktsläkare Daniel Svedin en anmälan till Arbetsmiljöverket om den ohållbara arbetsmiljön för läkarna i Falu primärvårdsområde. Nu konstaterar han att antalet ST-läkare i allmänmedicin i Dalarna har ökat från 70 till 100 på två år.

Sjukskrivningar kräver mer samverkan

Läkares relation till Försäkringskassan är ett ämne som återkommande diskuteras. 

Engagemanget ger hopp för utsatt grupp

I denna utgåva uppmärksammar vi Närhälsans flyktingmedicinska mottagning i Göteborg. Där möter personalen bland annat barn och ungdomar som har blivit misshandlade, torterade och våldtagna (sidan 814). Trots de många gånger oerhört svåra upplevelser som patienterna bär med sig inleds Läkartidningens besök med att Eva Theunis, allmänläkare, Tove Folkesson Orrbeck, sjuksköterska, och Britt Tallhage, verksamhetschef, […]

Det är bra om beredskapen kan diskuteras

»Bilden visar ett Sverige som är dåligt rustat för en plötslig situation med många traumapatienter. Det är en följd av att den militära kirurgiska kapaciteten nästan är helt avvecklad och att den civila sjukvården under lång tid dragit åt svångremmen.«

Tack till alla som var med och försökte att rädda liv

Joakim Nordahl och alla andra som deltog i räddningsarbetet är värda ett stort tack och många varma tankar, för sina insatser.

Brist på läkare ledde till att fler sjukskriver

Resultatet har blivit att sjukskrivningar för dag 8 till 14 nu kan skötas av anställda med yrken som distriktssköterska, barnmorska, fysioterapeut och psykolog.

Utmaning hitta en lösning på vårdplatsfrågan

På Gotland vill hälso- och sjukvårdsledningen stänga sju av de trettio vårdplatserna på kirurgi- och urologiavdelningen på Visby lasarett inom kort.

Viktigt hitta väg fram till goda språkkunskaper

Med de nya, hårdare språkkraven riskerar EU-läkarna att bli betydligt färre. 

Läs om ett ämne varje läkare bör ägna intresse åt

Ett andra steg blir att fundera över vad man som enskild läkare kan göra för att minska på antalet diagnostiska fel och misstag. För, som Pelle Gustafson konstaterar, är diagnosställande huvudsakligen en uppgift för läkare. Arbetet för att minska på felen och misstagen kan således aldrig lyckas om inte läkare engagerar sig i det.

En hyllning till alla läkare som gör vad de kan

Historien om Benny Ståhlbergs ingripande är inte bara en påminnelse om den tacksamhet som patienter och anhöriga kan känna gentemot läkare. Den är också en hyllning till alla läkare som i tjänsten och på fritiden gör vad de kan för människor som behöver hjälp.

Visst kan man bli läkare när man är över 40

Alla är de över 40 och har framgångsrika karriärer bakom sig – men har mitt i livet valt att sätta sig i skolbänken igen för att bli läkare.

Ta gärna del av Kjell Asplunds olika synpunkter

Kjell Asplund menar till exempel att kontinuitet är »oerhört försummat« i dag. (4 kommentar)

AT-läkare ska ha rätt till stöd när behov finns

Fallet »Anna« visar att det inte alltid är lätt för en AT-läkare som far illa på jobbet att få fungerande hjälp.

Utbildning i brytpunktssamtal kan rekommenderas

Brytpunktssamtalens värde kan sägas ha förtydligats inom vården genom de nya ST-föreskrifter som kom i maj 2015. Där framgår att ett mål i de kliniskt inriktade ST-utbildningarna är att läkare ska kunna genomföra brytpunktssamtal.

Värdebaserad vård tar över debatt efter NPM

Nu verkar dock ett annat begrepp vara på väg att hamna i fokus för diskussionen om sjukvårdens organisation. (1 kommentar)

När besparingar slår hårt mot sjukhusets vård

Amanda Johansson tillhör sista kullen AT-läkare i Sollefteå som kunde göra sin kirurgplacering vid sjukhuset.