Stockholm på väg att etablera en ny vårdnivå

I artikeln konstateras att de tio närakuterna »ska vara knutna till ett akutsjukhus, men också ha tillgång till röntgen och laboratorium samt kunna ta emot ambulanser och samverka med en geriatrisk klinik«.

Timanställning kan ge läkare det goda livet

– Det är en väldigt stor förmån att kunna hitta ett sätt att jobba som passar och känna en längtan efter att jobba, säger Marion Kehlmeier Johnson.

Hemsjukhuset ett initiativ som inspirerar

En viktig del i hemsjukhuset är att »alla hemsjukvårdspatienter ska kunna erbjudas ett besök av en distriktsläkare senast påföljande dag och alla ordinarie distriktsläkare ska ha tid för hembesök reserverad mellan klockan 11 och 12 varje dag«.

Premiär för lag som är viktig för sjukvården

– Sjukhus är ingen bra plats för den här patientkategorin. Målet är att minimera sjukhusvistelsens längd. Dessutom innebär det en bättre hushållning av resurser och kan bidra till att lätta på trycket på sjukhusen, säger Göran Stiernstedt, flerfaldig statlig utredare som tagit fram den nya lagen.

Påminnelse om bättre bemötande av kvinnliga kollegor i vården

»Att diskriminera och trakassera människor på grund av könstillhörighet saknar plats i ett modernt samhälle.«

Övergrepp och dåligt bemötande ska åtgärdas direkt

»Det mönster som framkommer är en befäst tystnadskultur där kränkningar och övergrepp får ske i det öppna utan konsekvenser. Studenterna berättar om en skam över att inte ha sagt ifrån och om en rädsla för hur en markering skulle ha påverkat deras möjlighet att bli en framtida kollega.«

Riga ny favorit bland läkarstudenterna

»Allt färre svenskar utbildar sig till läkare i ett annat EU-land. Rumänien, Polen, Ungern och Danmark tappar svenskar – medan Lettland har seglat upp som en ny favorit bland läkarstudenterna.«

Arbetsvillkoren för läkare ämne för ministern

I intervjun kommenterar Annika Strandhäll även ämnen som fördelningen av AT- och ST-platser, primärvårdsutredaren Anna Nergårdhs uppdrag och läkares arbetsvillkor.

Här är läkarna som tar hand om sina kollegor

Gruppen, som heter »Vem tar hand om doktorn?«, har blivit ett forum där medlemmarna delar med sig av sina berättelser. 

Välkommen till Läkartidningens arrangemang!

Detta seminarium är ett exempel på ett viktigt arbete som bedrivs inom ramen för Läkartidningens verksamhet. Det handlar om att via olika arrangemang sprida kunskap i för läkarkåren viktiga frågor.

Möt AT-läkaren som tog ledigt för att arbeta i Syrien

Anton Lifhjem tog tidigare i år ledigt för att som frivillig arbeta som läkare i Syrien i fem veckor. Han gjorde detta då han ville hjälpa skadade soldater som slogs mot Islamiska staten. (1 kommentar)

Etik är en del av yrket som aldrig kan väljas bort

Temat innehåller exempel på etiska aspekter på läkarens arbete i vardagen som berör alla kliniskt verksamma läkare och kan därmed ses som viktigt att ta del av.

Så blir patienten en partner inom arbetet i vården

»Personcentrerad vård är att se och möta hela människan. Personens berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och ömsesidig respekt för varandras kunskap.«

Primärvårdens del av vårdens resurser svår men viktig fråga

Förra året utgjorde kostnaderna för primärvården cirka 17 procent av sjukvårdens totala nettokostnader i Sverige.

Vårdcentral som ger hopp om ljusare framtid

Utbildningsvårdcentralen i Visby (och de som finns på andra platser i landet) ger hopp om en ljusare framtid för primärvården.

En avdelning som ger energi och inspiration

»De är ivriga att berätta om hur de har burit sig åt för att få ner stressen för framför allt sjuksköterskorna, minska vårdtiden och öka både personal- och patientnöjdheten – utan att kostnaderna ökat.«

Ett intressant exempel på folkhälsoarbete

Flera svenska kommuner är nu intresserade av att göra en satsning mot barnfetman efter förebild från Seinäjoki.

KI:s nya rektor vill vara ledare – och forska själv

Med tanke på vad som hänt på Karolinska institutet är det glädjande om Ole Petter Ottersen kan bli en rektor som ger Karolinska institutet arbetsglädje, framtidstro - och ett återupprättat rykte.

Olycka ledde till att primärvården gjorde akutinsats

I olyckan avled tre barn när en dubbeldäckad buss körde av vägen. 23 personer behövde sjukhusvård och 32 togs om hand av hälsocentralens personal. Olyckan inträffade en söndagsmorgon, och vid tiotiden fanns ett 20-tal medarbetare i tjänst på hälsocentralen för att ta emot patienter.

Vårdcentraler som är digitala kräver diskussion

Det är bra att sjukvården blir bättre på att använda olika digitala verktyg. Med det sagt är det viktigt att diskutera den verksamhet som de digitala vårdcentralerna bedriver. (1 kommentar)