Engagemanget ger hopp för utsatt grupp

I denna utgåva uppmärksammar vi Närhälsans flyktingmedicinska mottagning i Göteborg. Där möter personalen bland annat barn och ungdomar som har blivit misshandlade, torterade och våldtagna (sidan 814). Trots de många gånger oerhört svåra upplevelser som patienterna bär med sig inleds Läkartidningens besök med att Eva Theunis, allmänläkare, Tove Folkesson Orrbeck, sjuksköterska, och Britt Tallhage, verksamhetschef, […]

Det är bra om beredskapen kan diskuteras

»Bilden visar ett Sverige som är dåligt rustat för en plötslig situation med många traumapatienter. Det är en följd av att den militära kirurgiska kapaciteten nästan är helt avvecklad och att den civila sjukvården under lång tid dragit åt svångremmen.«

Tack till alla som var med och försökte att rädda liv

Joakim Nordahl och alla andra som deltog i räddningsarbetet är värda ett stort tack och många varma tankar, för sina insatser.

Brist på läkare ledde till att fler sjukskriver

Resultatet har blivit att sjukskrivningar för dag 8 till 14 nu kan skötas av anställda med yrken som distriktssköterska, barnmorska, fysioterapeut och psykolog.

Utmaning hitta en lösning på vårdplatsfrågan

På Gotland vill hälso- och sjukvårdsledningen stänga sju av de trettio vårdplatserna på kirurgi- och urologiavdelningen på Visby lasarett inom kort.

Viktigt hitta väg fram till goda språkkunskaper

Med de nya, hårdare språkkraven riskerar EU-läkarna att bli betydligt färre. 

Läs om ett ämne varje läkare bör ägna intresse åt

Ett andra steg blir att fundera över vad man som enskild läkare kan göra för att minska på antalet diagnostiska fel och misstag. För, som Pelle Gustafson konstaterar, är diagnosställande huvudsakligen en uppgift för läkare. Arbetet för att minska på felen och misstagen kan således aldrig lyckas om inte läkare engagerar sig i det.

En hyllning till alla läkare som gör vad de kan

Historien om Benny Ståhlbergs ingripande är inte bara en påminnelse om den tacksamhet som patienter och anhöriga kan känna gentemot läkare. Den är också en hyllning till alla läkare som i tjänsten och på fritiden gör vad de kan för människor som behöver hjälp.

Visst kan man bli läkare när man är över 40

Alla är de över 40 och har framgångsrika karriärer bakom sig – men har mitt i livet valt att sätta sig i skolbänken igen för att bli läkare.

Ta gärna del av Kjell Asplunds olika synpunkter

Kjell Asplund menar till exempel att kontinuitet är »oerhört försummat« i dag. (4 kommentar)

AT-läkare ska ha rätt till stöd när behov finns

Fallet »Anna« visar att det inte alltid är lätt för en AT-läkare som far illa på jobbet att få fungerande hjälp.

Utbildning i brytpunktssamtal kan rekommenderas

Brytpunktssamtalens värde kan sägas ha förtydligats inom vården genom de nya ST-föreskrifter som kom i maj 2015. Där framgår att ett mål i de kliniskt inriktade ST-utbildningarna är att läkare ska kunna genomföra brytpunktssamtal.

Värdebaserad vård tar över debatt efter NPM

Nu verkar dock ett annat begrepp vara på väg att hamna i fokus för diskussionen om sjukvårdens organisation. (1 kommentar)

När besparingar slår hårt mot sjukhusets vård

Amanda Johansson tillhör sista kullen AT-läkare i Sollefteå som kunde göra sin kirurgplacering vid sjukhuset.

Oroande bild av hur läkare har det på jobbet

Läkartidningen har fått in lägesrapporter från nästan alla lokalföreningar inom Läkarförbundet och det är en oroande bild som visas upp.

Multiprofessionell samverkan som gillas av läkare

Två exempel på multiprofessionell samverkan och dess betydelse i vården skriver vi om i denna utgåva, med start på sidan 2213. I reportaget berättas att allt fler optiker under senare år har anställts inom sjukvården. På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg finns åtta optiker på ögonklinikens olika avdelningar. Wolf Wonneberger, hornhinnekirurg på Sahlgrenska, menar att optikerkompetens är […]

Någon behöver ta ansvar för att säga ifrån

Läkarstudenten Cornelia Bacic beskriver i en krönika på sidan 2155 en situation som många nog kan känna igen från sitt arbete. Det handlar om när saker sägs som inte bör sägas, och när någon i efterhand kan undra: »Men varför var det ingen som sa ifrån?« Cornelia Bacic berättar historien om läkaren som inför en operation […]

Kunskapsprovet svårt även för svenska läkare

»… såväl svenska som utländska läkare har kritiserat provet för att vara för svårt.« (3 kommentar)

Skidläkare ett exempel på val som kan göras

Per Andersson, som tidigare varit elitidrottare, tränare och lärare, är sedan tre år läkare för landslaget i längdskidåkning.

Dags att låta sig inspireras av ett läkarliv

Den som vill inspireras av ett imponerande läkarliv bör läsa vår intervju med Barbro Westerholm. Vid 83 års ålder överväger hon att ställa upp för ytterligare en mandatperiod som ledamot av riksdagen.