Prehospital vård en fråga som väcker debatt

»Läkarbemannad prehospital akutsjukvård är associerad med hög överlevnad, avancerat traumaomhändertagande och god kostnadseffektivitet.« Detta är ett av huvudbudskapen i en översiktsartikel om prehospital intensivvård som publiceras på sidan 593. Att det inte är enkelt att bedriva denna typ av vård framgår dock av en nyhetsartikel på sidan 574. – Satsningar på prehospital intensivvård möter nästan […]

Läkare – en fin grupp som inte får bestämma

Dagens läkare är en grupp med hög status men lite att säga till om. Denna slutsats, som för en utomstående kan  verka märklig, förs fram av Thomas Brante, professor i sociologi och socialt arbete i Lund. Han har, tillsammans med en forskargrupp, mellan 2010 och 2014 utfört en stor kartläggning och jämförande analys av svenska […]

Välkommen att inspireras och välja rätt jobb!

En viktig del i Läkartidningens verksamhet är att arrangera olika slags möten för tidningens läsare. Förra året ägde därför 20 olika event rum. Det handlar om vetenskapliga symposier, seminarier (till exempel i Almedalen) och karriärkvällar och karriärmässor, vilka arrangeras i samverkan med Sveriges läkarförbund. Karriärkvällar och karriärmässor är till för att den som är medlem […]

Tankar om livet längst ner i läkarnas hierarki

»Bland läkarna är man lägst i hierarkin – för man kan ju egentligen ingenting.« Så skriver Ulrika Nettelblad, läkarstudent på termin 11 i Umeå, i en krönika på sidan 395.

Flera utmaningar när alla inför nätjournalerna

Vid utgången av år 2017 ska samtliga landsting ha infört nätjournaler, berättar vi i en artikel på sidan 314. Länge såg det ut som att Sverige skulle få två tjänster för nätjournaler, Journalen från Inera och Vårdhändelser, som tagits fram av Stockholms läns landsting. Men nu står det klart att det blir Journalen som alla […]

Inte förvånande att Hamsten väljer att avgå

I förra numret av Läkartidningen intervjuades Karolinska institutets rektor Anders Hamsten om fallet Paolo Macchiarini, den tidigare stjärnkirurgen som nu är hårt kritiserad och som granskas i olika utredningar. I intervjun lade Anders Hamsten ett stort ansvar på Karolinska universitetssjukhuset för det som hänt. Men natten mellan fredag och lördag, den 12 och 13 februari, […]

KI:s rektor lägger skulden på sjukhuset

Fallet Paolo Macchiarini fortsätter att skaka om Karolinska institutet. I helgen kom beskedet att Urban Lendahl, sekreterare i Nobelkommittén och Nobelförsamlingen vid institutet, har avsagt sig sitt uppdrag. Paolo Macchiarini är professorn och läkaren vars metod att operera in konstgjorda luftstrupar först framställdes som en succé men som nu kritiseras väldigt hårt. Flera utredningar har startats kring […]

Ett exempel som ger hopp för primärvården

Den svenska primärvårdens möjligheter och svårigheter står i fokus för två artiklar i detta nummer av Läkartidningen (sidorna 138–142). 

Svår erfarenhet gjorde läkare till bättre chef

I denna utgåva fortsätter vi vår genomgång av hur det står till med svenska läkares hälsa.

Välkommen till Läkartidningen i ny fin kostym

I dag tar vi ett steg framåt när vi presenterar vår nya kostym, som är framtagen av tidningens medarbetare i samverkan med designbyrån A4.