»HEART score« – lösningen på säker handläggning av patienter med misstänkt akut kranskärlsjukdom på akutmottagningen?

»HEART score« ger stöd i handläggningen av misstänk akut kranskärlssjukdom på akutmottagningen, men större studier får visa om det är lösningen på ett på en säker handläggning, skriver Martin Alsén och medförfattare.

Journal på nätet kräver etiska hänsyn

»Besked om hälsotillstånd ska ges i rätt sammanhang. I skrift finns inte möjlighet för läkaren att lyssna och förklara som i ett bra samtal. Kroppsspråket bidrar också i hög grad till förståelsen.« (1 kommentar)

»Ge kniven vidare« – kampanj för bättre kirurgisk träning för ST-läkare

»Ge kniven vidare« är en nationell kampanj för att förbättra den kirurgiska träningen i den vardagliga kliniska verksamheten. Kampanjen har startat under våren 2013 och är ett samarbete mellan flera föreningar för ST-läkare: OGU (Obstetriker och gynekologer under utbildning); KIRUB (Kirurger under utbildning); BUS (Blivande urologer i Sverige); Epiphysen (ST-läkare inom ortopedi); Otoliten (ÖNH-ST-läkarförening), samt […] (1 kommentar)

Etiska aspekter på tvångsvård

Grunden för hälso- och sjukvården är att insatser ska ske med samtycke. Tvångsvård innebär en inskränkning av rätten att bestämma över sig själv. När en person på grund av sitt psykiska tillstånd inte har förmåga att se till sitt eget bästa måste dock tvångsvård kunna ges. Samhället har då ett särskilt stort ansvar för att […] (1 kommentar)

En rad på syntavlan kan vara värd mycket

I en debattartikel med titeln »Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?« [1] sammanfattar professor Bertil Lindblom resultaten från tre kliniska prövningar som undersökt effekten på synskärpan av glaskroppsinjektioner med ranibizumab (Lucentis) respektive dexametason i slow release-form (Ozurdex) för behandling av makulaödem orsakat av retinal ventrombos. Han värderar effekten på synskärpan som måttlig och […] (1 kommentar)

Paradigmskifte i behandling av retinala venocklusioner

Som ögonläkare kan vi glädjas åt att vi i dag inte står handfallna när en patient med venös ocklusion kommer till vår mottagning. Synvinsten är snabb och uppenbar för patienten. Kostnaden är rimlig.

Viktigt att identifiera lämpliga kandidater för behandling

Vi måste anstränga oss mycket mer för att identifiera lämpliga kandidater för behandling, och inte till en mycket hög samhällelig kostnad behandla alla rutinmässigt, replikerar Bertil Lindblom, angående Anti-VEGF-behandling av retinalocklusioner.

Nu är det upp till bevis!

»Vi ser möjligheter med ett längre avtal«, skriver Marie Wedin och Karin Rhenman. »Det ger utrymme för ett långsiktigt arbete med lönesättning och uppföljning.«

Surrogatmoderskap behövs

Vi förstår inte att denna behandling skulle vara så farlig för barnet att det vore bättre att det överhuvudtaget inte fick födas. Det skriver Outi Hovatta och Viveca Söderström-Anttila i denna replik om surrogatmoderskap. 

Ingen integration utan hälsa

Sveriges befolkning består i dag till ca 20 procent av människor med utländsk bakgrund, och den årliga befolkningsökningen utgörs till cirka tre fjärdedelar av invandring. I takt med den -växande andelen invandrare ökar också antalet studier som under-söker invandrares hälsa. En genomgång av några studier och folkhälsorapporter ger en tydligare bild av hälsotillståndet för invandrare i Sverige.  […] (1 kommentar)

AT måste ersättas med obligatorisk introduktionstjänstgöring

Läkarförbundet anser att det är angeläget med en obligatorisk tidsbegränsad grundläggande tjänstgöring som introduktion till svensk hälso- och sjukvård inför fortsatt specialiseringstjänstgöring, skriver Heidi Stensmyren.

Läkarkåren måste hjälpas åt

Marie Wedin är i sin replik enig med Magnus Lichtenstein om att kunniga och engagerade läkare i högre utsträckning bör ge sig in i debatten. (2 kommentarer)

Hög tid för Läkarförbundet att replikera i sjukvårdsdebatten

Både läkarkårens och patienternas framtid hänger på frågan om hur svensk sjukvård ska styras och utvecklas, skriver Magnus Lichtenstein. Han vill höra Läkarförbundets röst i debatten. (2 kommentarer)

Äntligen får vi arbeta i Sverige!

Omkring 200 utlandsstudenter kan få arbeta som underläkare runt om i landet i sommar, skriver ordförande för MSF utland.  (1 kommentar)

Behöver vi ett läkarlöfte som etiskt stöd?

Jan Halldin ställer frågan: Behöver vi framdeles införa ett läkarlöfte som moraliskt stöd när läkaretiken hotas? (2 kommentarer)

Upprop: 883 avhandlingar i psykiatri i Sverige 1858–2012

Har andelen disputerade läkare minskat också inom andra ämnesområden? undrar Hans Ågren och Lennart Wetterberg. (3 kommentarer)

Säker tillgång till mat och vatten prioriterad fråga för Arktis

Säker tillgång till mat och vatten prioriterad fråga för Arktis

Under det svenska ordförandeskapet i Arktiska rådet har säker tillgång till mat och vatten varit en prioriterad fråga, skriver Birgitta Evengård och medförfattare.

Framgångsrikt utvecklingsarbete räddar hjärtan

Långsiktigt och strukturerat arbete med starkt ledningsstöd krävs för att förbättra resultatet vid hjärtstopp på ett stort sjukhus, skriver Annika Englund med flera.

Låt rättsläkarna jobba på helgerna

En enig rättsläkarkår vill bibehålla rättsläkarnas tillgänglighet utanför kontorstid.

Fler hjärtstartare behövs i samhället!

Vi måste hitta nya metoder för att mobilisera hjärtstartare till platsen för hjärtstoppet, skriver Jacob Hollenberg och medförfattare. (2 kommentarer)