Låt oss hoppas på ökad kännedom om tillståndet

Maria Schaufelberger och Anders Barasas påpekanden skiljer sig inte på något avgörande sätt från vår egen uppfattning, skriver Nils-Johan Abdon och medförfattare. (1 kommentar)

Doktorn, var är din HBTQ-patient?

Öppenheten om HBTQ-frågor inom sjukvården har inte följt med den öppenhet som råder i samhället i övrigt, skriver Sven Grützmeier och Jonas Tovi.

Psykiskt sjuka kan bli utan vård

För några veckor sedan blev undertecknad ombedd att göra en undersökning av en person för eventuellt omhändertagande enligt LPT. Som allmänläkare anställd på en primärvårdsmottagning i Västra Götalands län är man skyldig att vid behov genomföra undersökning och göra bedömning av behov av psykiatrisk tvångsvård.   Polishandräckning har då alltid varit en lättillgänglig och självklar […]

Nu har läkarförbundet nått högre höjder

Tack Marie Wedin för att du ger läkarförbundet ny kraft och nytt mod, skriver Magnus Lichtenstein.

Kan antalet fall av invasiv streptokockinfektion minskas?

Vi anser det självklart att ju mer grupp A-streptokocker som finns i omgivningen, desto större risk är det att andra personer kan smittas, skriver Anders Strömberg och medförfattare.

Vi stödjer aktuell rekommendation avseende faryngotonsillit

Smittskyddsinstitutet fortsätter att följa och analysera utvecklingen av iGAS för en ökad förståelse av sjukdomens epidemiologi.

Kolorektal robotkirurgi – initiala erfarenheter

Robotkirurgi är ett bra tillskott till den befintliga laparoskopiska arsenalen, skriver Dan Kornfeld.

Peripartumkardiomyopati – aktuella riktlinjer finns

En artikel om peripartumkardiomyopati i LT 23–24/2013 tar upp ett viktigt ämne, skriver Maria Schaufelberger och Anders Barasa. De vill dock kommentera några saker.

Ett interdisciplinärt samarbete är av största vikt

Målet var i första hand att nå ut till läkare inom öppenvården som träffar pojkar med icke retraherbar förhud, skriver Said Zeiai med flera.

Tag gärna hjälp av en dermatovenereolog

Tag gärna hjälp av en dermatovenereolog

»Vi vill gärna vara delaktiga i behandlingen av patienter med lichen sclerosus«, skriver Elisabet Nylander och Petra Tunbäck, och manar sina urologkollegor till samarbete.

Bejaka patienternas rätt till journal på nätet

Det är en självklarhet att patienten måste ha tillgång till journalen, och att den nya tekniken är till för att underlätta detta, skriver företrädare för Handikappförbunden. (1 kommentar)

En fråga om etik och flexibilitet

Ingen människa ska behöva ta del av allvarliga besked om sin hälsa över internet, skriver Karin Båtelsson i denna replik.

Evidens och läkekonst

Var kommer all denna rationalitet från, undrar Tore Södermark, apropå läkekonst baserad på evidens och ekonomi.

Kirurger behöver avancerad träning och handledning

»Att ha teknisk skicklighet och operationserfarenhet är viktigt för en kirurg, men att ha god handledning tycks ännu viktigare.«

Pascal fyller ett år – dags för nästa steg

Vi vill ha smartare, säkrare vård med hjälp av våra IT-system, vilket innebär mer tid för patienten, skriver Dick Stockelberg.

Vad är en hälsosam kost?

Att en sund livsstil skyddar hjärta och kärl, som Mai-Lis Hellénius skrev (Läkartidningen 36/2012, sidorna 1532-3), tror jag alla kan vara överens om. Frågan är vad som menas med en sund livsstil. Att fysisk aktivitet och rökstopp hör dit är knappast kontroversiellt, men hur är det med den så kallade hälsosamma kosten? Enligt Hellénius bör […] (2 kommentarer)

Den svenska läkaretiken – ett vittrande betongfundament utan armeringsjärn?

Maciej Zarembas artikelserie och bok exemplifierar hur den partipolitiskt hemlösa ekonomiska frälsningsläran har attackerat vårt heligaste område: patient–läkarrelationen, skriver Göran Bodegård. (5 kommentarer)

Tar tacksamt emot synpunkterna – slutlig version kommer 2014

Syftet med att publicera en preliminär version är att ge möjlighet att i en bred och öppen process diskutera och komma med synpunkter, skriver Socialstyrelsen i en replik.

Evidens eller personliga uppfattningar?

Socialstyrelsen har publicerat preliminära riktlinjer för för bröst-, prostata- och kolorektalcancer 2013 kommer att bli av stor betydelse för all klinisk verksamhet, anser Thomas Linné och Agneta Norén, som trots allt har en del invändningar.

Nödvändigt att stärka vård och forskning om psykisk ohälsa

Den nedrustning av specialiteterna allmänmedicin och psykiatri som prognostiseras kan leda till att allmänhetens förutsättningar att få psykiatrisk vård ytterligare försämras, skriver företrädare för de båda specialiteterna. (1 kommentar)