Vi måste vara där besluten fattas

Allmänläkares medicinska kunskaper, breda generalistperspektiv och humanism behövs på alla fronter, skriver Karin Träff Nordström.

Välkommet förslag för en mer lättillgänglig vård

»Det är svårt att hitta hållbara argument för att patienter ska behandlas olika beroende på bostadsort«, skriver Heidi Stensmyren.

Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?

Att fullt ut genomföra modern behandling vid retinal venocklusion skulle innebära en potentiell årskostnad på 100-tals miljoner kronor, skriver Bertil Lindblom.

Välkommet förslag för en mer lättillgänglig vård

Socialstyrelsens rapport »Ojämna villkor för hälsa och vård« inleder med orden »Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vård och behandling ska erbjudas på lika villkor med likvärdigt bemötande till alla oavsett bland annat bostadsort.« Rapporten slår också fast att ojämlikheten i dagens vård bland annat beror på landstingens olika vårdutbud. De allra flesta upplever skillnaderna […]

Omorganisation och subspecialisering behövs för akut- och traumakirurgin

En koncentration av den akuta kirurgin till färre men tydligt fokuserade och ledande kirurger behöver diskuteras, anser Stefan Redéen och medförfattare.

Dålig planering orsakar läkarbrist

Det fattas 1 400 specialister i allmänmedicin, enligt Läkarförbundets rapport om bemanningen i primärvården. Nyheten har väckt en hel del diskussion och eftertanke. Det är både bra och nödvändigt. Politiker och beslutsfattare vill att allt mer sjukvård ska utföras inom primärvården, samtidigt som nya arbetsuppgifter som till exempel ett ökat ansvar för folk­hälsoarbete samt allt mer […]

Ovärdigt agerande av Läkarförbundet

I en replik på mitt debattinlägg »Sorgliga angrepp på ’Min journal på nätet’« svarar Anna Rask-Andersen och Torbjörn Karlsson under rubriken »Sveriges lagar gäller även här« (LT 13–14/2013, sidan 698). Genom uttryckligt mandat från förbundet talar Upplands allmänna läkarförening i denna fråga ensamt för hela Läkarförbundet. UAL:s/Läkarförbundets synpunkter har självklart granskats i detalj av landstingets […]

En varning för »patienter« som lurar läkare

Varning för friska personer som söker som patienter, för att få narkotiska läkemedel, som de säljer illegalt, skriver Henrik Almkvist.

AT borde införas i Europa i stället för att avskaffas hos oss

Att läkarutbildningen i Sverige ska anpassas till Europa är en lika obegriplig som dålig idé, skriver Gunilla Christenson.

För stor hänsyn till barnlösas önskemål

Det finns inte någon pålitlig gräns mellan altruistiskt och kommersiellt surrogatskap, konstaterar Ingemar Kjellmer.

Dålig planering orsakar läkarbrist

»Antalet specialister i allmänmedicin ser ungefär ut på samma sätt som det gjorde under 1998«, skriver Ove Andersson.

DOME-projektets forskning är laglig och etisk

»Vi hoppas kunna övervinna eventuella motsättningar eller missförstånd«, skriver företrädare för DOME-projektet.

Etikprövningsnämnderna bör bli en enda myndighet

Centrala etikprövningsnämnden och de sex regionala nämnderna bör bli en enda myndighet, skriver Johan Munck och medförfattare.

Trög start för utökat vårdval

Landstingen har nu redovisat hur de använt regeringens stimulansbidrag för ett utvecklat vårdval under 2012. Resultatet är nedslående för den som vill se en snabb förbättring av vårdvalet inom den specialiserade vården. I landet i stort syns få tecken på uppnådda resultat, förutom inom enstaka områden som till exempel kataraktkirurgi, medicinsk fotvård och barntandvård. I […]

Flera bra förslag med ny läkarutbildning

Den 12 mars överlämnade Stefan Lindgren läkarutbildningsutredningens slutbetänkande »För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning«. Utredningen har vinnlagt sig om ett öppet arbetssätt och huvuddragen i förslaget var därför kända: en sexårig läkarutbildning med tydligare progression föreslås leda till legitimation, utan dagens krav på allmäntjänstgöring (AT). I dag har den absoluta majoriteten av EU-länderna, och […]

Kartläggning visar primärvårdens brist på specialister

Det krävs ett väsentligt ökat antal specialister i primärvården. Annars kommer inte primärvården att klara sitt nuvarande uppdrag. Den första linjens hälso- och sjukvård kommer inte heller att kunna öka sitt mycket väsentliga åtagande om en bättre läkarmedverkan i vården av de mest sjuka äldre. Även folkhälsoarbetet med hälsosamtal och det tidskrävande omhändertagandet av människor […]

Sverige kasserar läkemedel för miljardbelopp

För fem år sedan larmade överläkare Franz Rücker om det miljardslöseri som pågår när fullgoda mediciner bränns för att hållbarhetstider på ­två eller fem år gått ut. Franz Rücker före­slog att Sverige skulle bli världsledande på förlängd hållbarhet. Enligt svensk läkemedelsstandard ska varje läkemedel ha ett utgångsdatum; efter det datumet får läkemedlet inte användas. Hållbarhetstiden […]

Viktiga reportage om sjukvården i DN

Med stort intresse har jag läst de första två delarna av DN-journalisten Maciej Zarembas reportageserie om vad han kallar sjukvårdens stora systemskifte – från läkekonst till bokföring. Mycket av kritiken mot så kallad New public management som han skickligt gestaltar håller jag helt med honom om. Det rör bland annat hur olika ekonomiska incitament kan […]

Patienter och personal behöver fler vårdplatser

Neddragningar och så kal­lade effektiviseringar har urholkat den svenska sjukhusvården. I dag råder det en ihållande brist på resurser och bemannade vårdplatser på alla våra 60 akutsjukhus. Socialstyrelsen har visat att överbeläggningar på våra sjukhus utgör ett ständigt hot mot patienternas säkerhet. De anställda i sjukvården har, liksom andra personer på arbetsmarknaden, också en lagstadgad […]

Stort medialt genomslag för Läkarförbundet

»Vi måste synas mer i media!« Så ungefär låter det ofta bland medlemmar i organisationer som sysslar med opinionsbildning. Inget konstigt med det. Alla fokuserar på sina hjärtefrågor i en stenhård konkurrens om uppmärksamhet. Sedan några år registreras tidningsartiklar och radio- och tv-inslag där Läkarförbundets representanter – eller skrifter – citeras. Siffrorna visar att Läkarförbundet […]