Slutreplik: Joint Academy undviker vår kritik

Joint Academy undviker kritiken och svarar inte på våra frågor i sin replik på vår debattartikel i Läkartidningen gällande deras artrosapp, skriver Lars Adolfsson och medförfattare, samtliga professor i ortopedi.

Diskussionen om skakvåld rör polisanmälan, häktning och åtal

Diskussionen om skakvåld rör polisanmälan, häktning och åtal

Orosanmälan vid misstänkt barnmisshandel är okontroversiell. Däremot är polisanmälan redan första dagen, vilket rekommenderas i Barnläkarföreningens medicinska rutin vid fynd av subdural blödning, revbensfraktur eller klassiska metafysära lesioner, en fråga som bör diskuteras, skriver Jacob Andersson.

Replik: Viktigt att nyansera betydelsen av REBOA

Replik: Viktigt att nyansera betydelsen av REBOA

Vi välkomnar fortsatt diskussion, framtida studier och nationella rekommendationer för användning av REBOA, skriver Victor Mill och Carl Montán i denna replik på en kommentar av David T McGreevy och medförfattare gällande deras egenreferat i Läkartidningen. (2 kommentarer)

REBOA – central metod i svensk sjukvård

REBOA – central metod i svensk sjukvård många år framöver

I motsats till författarna anser vi att det är av största vikt att större sjukhus säkerställer dygnet runt-kompetens i REBOA-inläggning och EVTM, skriver David T McGreevy och medförfattare i denna kommentar till ett egenreferat av David Gyll och Carl Montán. (1 kommentar)

Nej tack till aggressiv marknadsföring av »artros-app«

Nej tack till aggressiv marknadsföring av »artros-app«

Joint Academy erbjuder telefonbaserad behandling för ont kring höft eller knä. Diagnostik och behandling sker i en app. Vi vänder oss mot en allt aggressivare kommersialiserad marknadsföring, där Joint Academy poängterar vikten av tidig och långvarig behandling av artros för att motverka försämring, skriver 16 professorer i ortopedi.

Joint Academy: Artrosapp ett kostnadseffektivt komplement

Joint Academy: Artrosapp ett kostnadseffektivt komplement

Avsevärda insatser behövs för att den artrosbehandling Socialstyrelsen prioriterar högst ska implementeras bättre. Den digitala artrosskolan är ett kostnadseffektivt komplement för både samhället och patienten, skriver företrädare för Joint Academy som svar på kritik i ett debattinlägg i Läkartidningen mot marknadsföringen av deras artrosapp.

Redaktionen svarar angående annonsering om »artros-app«

16 professorer i ortopedi ställer i ett debattinlägg ett antal frågor till företaget Joint Academy med anledning av annonser i Läkartidningen. Dessa frågor besvaras av Joint Academy. Här svarar Läkartidningens chefredaktör på debattörernas kritik mot publiceringen av annonserna.

Läkare till läkare: Vi ser fram emot framtida samarbeten

Läkare till läkare: Vi ser fram emot framtida samarbeten

Vi tar med oss era synpunkter, ser fram emot framtida samarbeten och hoppas att vår hemsida kan ses som ett stöd i mötet med patienter i väntan på vägledande nationella riktlinjer, skriver Läkare till läkare i denna replik på två debattinlägg i Läkartidningen. (1 kommentar)

Kunskap om postcovid måste hanteras varsamt

Kunskap om postcovid måste bedömas och hanteras varsamt

Vi förstår att gruppen Läkare till läkare kan ha en roll, men den rollen kan bli skadlig om gruppen inte hanterar kunskap mer varsamt. Som läkare måste vi inse att våra ord är tveeggade svärd som både kan lindra och skada, skriver Johan Bengtsson och medförfattare. (1 kommentar)

Neurologföreningen välkomnar ny sjukskrivningspolicy

Neurologföreningen välkomnar förbundets sjukskrivningspolicy

Svenska neurologföreningen välkomnar flera av förslagen i Läkarförbundets nya sjukskrivningspolicy. Vi hoppas att förbundet tar sig an intygsfrågan och med kraft driver sin nya policy, skriver Johan Zelano och Ellen Iacobaeus. (2 kommentarer)

Försiktighet förordas för begreppet långtidscovid

Försiktighet förordas för begreppet långtidscovid

I en kunskapsöversikt om långtidscovid är det flitigast refererade underlaget COVERSCAN, en pågående brittisk studie. För närvarande finns endast en förhandspublicering från COVERSCAN. Man bör därmed vara försiktig med att dra slutsatser från den studien, anser Johan Hellman. (3 kommentarer)

SLF: Vi har ett gemensamt ansvar för läkarstudenterna

SLF: Vi har ett gemensamt ansvar för läkarstudenterna

Läkarkåren har ett gemensamt ansvar för att ge studenterna en bättre introduktion till yrkeslivet än den dystra bild som målas upp av Kaberi Mitra i en debattartikel i Läkartidningen. Vi kan bättre, skriver Madeleine Liljegren, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd.

Replik: Läkare till läkare har misstolkat vårt budskap

Replik: Läkare till läkare har misstolkat vårt budskap

Patientgruppen Läkare till läkare framför i ett debattinlägg i Läkartidningen uppfattningen att vi och andra kollegor »psykologiserar« postcovid. Det är en misstolkning av vårt budskap, skriver David Gyll och Carl Sjöström i denna replik på inlägget från Läkare till läkare. (2 kommentarer)

För ökad kunskap om långtidscovid krävs ödmjukhet

På väg mot ökad kunskap om långtidscovid krävs ödmjukhet

Vi förstår mer och mer om sars-cov-2 och dess skademekanism på kroppens organ. Mycket återstår, och på väg mot ökad kunskap om långtidscovid behöver vi vara ödmjuka, skriver Läkare till läkare, genom Lisa Norén med flera. De riktar sig mot debattartiklar i Läkartidningen av David Gyll och Carl Sjöström. (1 kommentar)

Bestämning av kalprotektin av värde vid diagnostik av svår infektion

Bestämning av kalprotektin kan vara av värde vid svår infektion

Flera regioner använder prokalcitonin som kompletterande biomarkör till CRP, framför allt vid beslut om antibiotika. Neutrofilmarkören kalprotektin är ett intressant alternativ, särskilt vid handläggning av svår infektion, skriver Mats Eriksson och medförfattare.

Pandemin bör bli startskottet för svenskt »Choosing wisely«

Snart kan startskottet gå för en svensk Choosing wisely-kampanj

Vi välkomnar Läkaresällskapets beslut att undersöka möjligheten att starta en svensk Choosing wisely-kampanj. Inom kort skulle vi i Sverige nu kunna ligga i startgroparna för att mönstra ut onödig vård med låg nyttoeffekt, skriver Oskar Lindfors och medförfattare. (5 kommentarer)

Flera utmaningar för tjänsteperson i pandemins mitt

I en intervju med Karin Tegmark Wisell, läkare och avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, ges en inblick i hur det är att arbeta på myndigheten i den speciella situation som pandemin utgör. – Vi är en offentlig myndighet och det vi gör ska kunna genomlysas och vi måste kunna stå till svars. Men om allt ska vridas […]

Vaccindoser bör prioriteras till de som behöver dem bäst

Våra vaccindoser bör prioriteras till de som behöver dem bäst

Då en stor andel av befolkningen haft covid-19 under den andra vågen skulle mycket vara vunnet med en omvärdering av prioriteringsordningen för vaccination, anser Simon Werner och Helena Hervius Askling. De vaccindoser vi har tillgång till bör prioriteras till de som behöver dem bäst. (4 kommentarer)

Utbildning satt på paus på obestämd tid

Utbildning satt på paus på obestämd tid

Att på obestämd tid sätta utbildningen för läkarna på paus är ett svek mot Sveriges patienter. (1 kommentar)

Standardisering – inget tråkigt skrivbordsarbete

Standardisering – mycket mer än ett tråkigt skrivbordsarbete

Arbetet med standarder inom vården är långt ifrån bara ett tråkigt skrivbordsarbete. Vården är visserligen primärt inriktad på att hjälpa människor, men med etablerade standarder underlättas såväl det nationella som det internationella samarbetet, skriver Lars Björndahl och medförfattare.