Varför är privatläkarvård inte »god och nära vård«?

Varför är privatläkarvård inte ansett som »god och nära vård«?

Varför vill man avskaffa oss? Våra patienter uppskattar den personliga kontakten och vårdplaneringen, att vi garanterar kontinuitet samt arbetar till en låg och jämlik kostnad, skriver fyra privatläkare i Stockholm.(2 kommentar)

Bedside-observation av förlopp vid covid

Bedside-observation av förlopp vid covid 19-infektion

Funktionen törst hade slagits ut hos en patient med covid 19-infektion som utvecklade kraftiga ospecifika symtom från centrala nervsystemet. Är detta bara en enstaka observation eller har det relevans i ett större sammanhang? Den frågan ställer Curt Nyström.(2 kommentar)

Kravet på evidens kan bli kontraproduktivt och farligt!

Kravet på evidens kan bli farligt

Vad göra när så mycket är oklart? Jo, som vanligt, det man har erfarenhet av och förmåga till – kanske det som går under begreppet »sunt förnuft«. Västerbotten är ett bra exempel, tycker Lars Jacobsson.(7 kommentar)

Dödshjälp befriar inte en läkare från medicinskt ansvar

Dödshjälp befriar inte en läkare från medicinskt ansvar

Dödshjälp är ett uppgivande och ett avvisande av medicinska metoder. Att driva läkare att arbeta efter metoder som strider mot deras kunnande och medicinska ansvar är att underminera vården. Människors vilja ersätter läkaretiken och leder till modlöshet och brist på hopp. Det skriver Brita Hännestrand.(15 kommentar)

Friska ekosystem är en förutsättning för människors hälsa

Friska ekosystem är avgörande för människans liv och hälsa

Det finns inget skrämmande i viruset sars-cov-2 som sådant, det är vår fortsatta ignorans om människans del i ekosystemen som är det största hotet. Det är inte längre en fråga huruvida något behöver göras utan hur det ska göras. Det är bråttom, skriver Birgitta Evengård och Tomas Thierfelder.(2 kommentar)

AT-rekrytering borde genomföras på distans under hösten

Höstens AT-rekrytering borde genomföras på distans

Den svenska processen för AT-sökande är ett orimligt förfarande med resurser under vanliga omständigheter och potentiellt direkt oansvarigt under en pågående pandemi, anser AT-läkaren Johanna Ranes.(3 kommentar)

Undvik opiocentrism såväl som opiofobi!

Undvik både opiofobi och opiocentrism!

Skiftet från förskrivning av tramadol till oxikodon måste fortsatt följas och analyseras. I övrigt gäller att följa Läkemedelsverkets rekommendationer och undvika de båda diken som kantar opioidförskrivningens väg: opiofobin och opiocentrismen.

Projekt med BT ger erfarenheter som kan spridas

»Den 1 juli 2021 blir det skarpt läge – då införs bastjänstgöring (BT) för läkare i Sverige. De första åren kommer den nya tjänstgöringen bara att vara aktuell för läkare som gått legitimationsgrundande utbildningar utomlands. För att vara redo när startskottet går nästa sommar har Sörmland, Östergötland, Värmland och Dalarna valt att redan testa sina […]

Fler AT-platser nödvändigt för att säkra vården

Inför nationell samordning av utbildningsplatser och utbildningstjänster

»Vi kan inte låta examinerade läkare fastna i en lång kö till AT, när deras kompetens behövs inom vården snarast.«

Uppföljning efter handledskirurgi gjordes digitalt under pandemin

Uppföljning av handledskirurgi gjordes digitalt under pandemin

I Lund opererades patienter med radiusfrakturer även under pandemin. Men rehabilitering och avgipsning fick ske via digitalt stöd. En av lärdomarna är, enligt artikelförfattarna, att med nya digitala lösningar måste användargränssnittet anpassas så att även de mest datorovana blir bekväma.(1 kommentar)

Ny definition av smärta!

Omarbetad definition av smärta

Tidigare i år publicerades en ny definition av smärta, tillsammans med sex ledmeningar för att tydliggöra vad den innebär. Dessa kan tyckas självklara, men kan förhoppningsvis göra att patienter slipper mötas av okunniga utlåtanden, skriver Johan Hambraeus.(3 kommentar)

Fyra förslag för primärvården utifrån lärdomar av pandemin

Fyra förslag för primärvården utifrån lärdomar av pandemin

Lag om listning på allmänläkare, en nationell allmänmedicinsk forskningsfond och fortbildningstid, medicinskt ansvarig läkare i kommunal vård och allmänläkare involverade i styrningen av sjukvården. Detta bör genomföras snarast om vi ska dra några lärdomar av pandemin, anser Magnus Isacson, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin.(2 kommentar)

Slutreplik: Kräv att FRAX-algoritmerna publiceras öppet!

Slutreplik: Kräv att FRAX-algoritmerna publiceras öppet!

I en slutreplik uppmanar Olle Svensson Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman att kräva att FRAX-algoritmerna publiceras. »Evidens kräver transparens: det är en trovärdighetsfråga för Läkemedelsverket«, skriver han.

Nytt läkarprogram – se över utbildning i långvarig smärta

Nytt läkarprogram – chans att se över utbildning i långvarig smärta

För att tillgodose behovet av en bred ämneskunskap borde utformningen av det nya läkarprogrammet ses som ett ypperligt tillfälle att se över utbildningen i långvarig smärta vid alla lärosäten, skriver Linda Rankin och Britt-Marie Stålnacke.(2 kommentar)

Medverkan till självmord ger risk att dömas för brott

Att medverka till självmord kan ge risk att dömas för brott

Läkaren Staffan Bergström har hjälpt en man sjuk i ALS att dö. Vad händer nu? Min bedömning är att åklagare kommer att väcka åtal om brott. Det är önskvärt. Vi behöver klargöra var den juridiska gränsen går under nuvarande lagstiftning, skriver Fredrik Leijerstam i ett debattinlägg.(28 kommentar)

10 väsentliga punkter för en bättre psykiatri

Väsentliga punkter för en bättre psykiatri

Bejaka att psykiatrin är en medicinsk specialitet. Psykiatern måste finnas både i den slutna och öppna psykiatriska vården. Psykiatrer bör vara chefer. Så lyder den första av Lennart Meyers tio punkter för en bättre psykiatri.(13 kommentar)

SLF bör ta ställning till principer för den nationellt styrda vården

SLF bör ta ställning till principer för den nationellt styrda vården

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren vill ha ökad nationell styrning av hälso- och sjukvården. Det är bara att hålla med, skriver tre läkare i Medborgarnas coronakommission. Men undrar samtidigt vilka principer Läkarförbundet tycker den ska vila på, vilken sorts privata aktörer förbundet tycker ska få finnas i vården och vilka regelverk som ska omge dessa.(1 kommentar)

»Vårdskulden« – ett klatschigt ord som skyler verkligheten

»Vårdskulden« – ett klatschigt ord utan värde

Våra politiska ledare måste visa mod och upplysa oss om att skulden är bortom landets förmåga. Ärligheten varar längst, skriver Lars Breimer i en reflexion över vad »vårdskulden« kan innebära.

Biopsykosocialt synsätt kan hjälpa vid långvariga covid-19-symtom

Biopsykosocial modell relevant vid långvariga covid-19-symtom

Nu fästs uppmärksamhet på en grupp patienter med lindrigare men långdragna sjukdomsförlopp efter en konstaterad eller förmodad covid-19-infektion. Sjukvårdens breda kompetens, bemötande med respekt och ett biopsykosocialt förhållningssätt ökar våra förutsättningar att hjälpa de drabbade, skriver David Gyll och Carl Sjöström.(6 kommentar)

Läkemedelsverket svarar: FRAX bara en del av bedömningen

Replik från Läkemedelsverket: FRAX är bara en del av bedömningen

Det påtalas i rekommendationen att metoden är otillräcklig som enda underlag för beslut om farmakologisk behandling och att en samlad klinisk bedömning alltid ska göras, skriver Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman i en replik.(2 kommentar)