Dynamic Code: Vi förstår läkarnas oro för ökad antibiotikaresistens

Vi förstår läkarnas oro för ökad resistens, speciellt om antibiotika förskrivs på felaktiga grunder. Just därför har vi utvecklat testet för Mycoplasma genitalium, skriver Anders Selbing och Anne Kihlgren, medicinskt ansvarig respektive vd, Dynamic Code, i denna replik på ett debattinlägg i LT från smittskyddsläkaren Peter Nolskog och medförfattare.

Ingen indikation för screening av symtomfri mykoplasmainfektion

Ingen indikation för screening av symtomfri mykoplasmainfektion

Dynamic Code marknadsför självtest och förordar behandling av genital mykoplasmainfektion även hos personer utan symtom. Vi står fast vid strikta indikationer för diagnostik och behandling av mykoplasmainfektion, skriver smittskyddsläkare Peter Nolskog och medförfattare. 

Dags att ta tydlig ställning i frågan om privata sjukvårdsförsäkringar

Dags att ta tydlig ställning i frågan om privata sjukvårdsförsäkringar

Vi bör vara tydligare med vad som ska prioriteras när pengarna tryter. Vad måste det offentliga klara av, och vad kan överlåtas åt olika försäkringslösningar? Vi vill att Läkarförbundet tar en tydligare och mer genomtänkt ställning i frågan, skriver Magnus Forssblad och Tycho Tullberg.(4 kommentar)

Läkemedlens miljöpåverkan är ingen »icke-fråga«

Läkemedlens miljöpåverkan är ingen »icke-fråga«

Det är av stor betydelse för miljön hur läkare väljer att behandla sina patienter. Förskrivare har dock ofta liten kännedom om olika läkemedels miljöpåverkan. Läkare för miljön och Läkarförbundets råd för IT, medicinteknik och läkemedel ger ut en informationsskrift med hopp om att öka miljömedvetenheten hos läkarkåren.

Utvecklat pankreasregister ska kunna tillföra viktiga data

Utvecklat pankreasregister ska kunna tillföra viktiga data

Åke Andrén-Sandberg belyser i en debattartikel i LT problem som är behäftade med kvalitetsregistrering i allmänhet, och mer specifikt Pankreasregistret. Pågående utveckling av Pankreasregistret kan tillföra viktiga data, göra registret mer komplett samt förbättra dess användbarhet i sjukvården, skriver Thomas Gasslander, registerhållare, och Bobby Tingstedt. 

Esketamins långtidseffekt bör utvärderas av oberoende forskare

Esketamins långtidseffekt bör utvärderas av oberoende forskare

En isomer till ketamin, esketamin, har nyligen introducerats. Läkemedelsmyndigheter har godkänt esketamin vid depression som inte svarat på två olika antidepressiva läkemedel. Innan esketamin introduceras i vården bör preparatets långtidseffekt utvärderas av oberoende forskare, skriver Sven Bremberg och Göran Högberg.(9 kommentar)

Interkulturell kompetens kan stärka medicinsk forskning

Interkulturell kompetens kan stärka medicinsk forskning

Samarbetet mellan forskare i Östersjöregionen har aldrig varit starkare. Ändå finns stora utmaningar, vilket blir tydligt i en aktuell debatt i Tyskland om digitaliseringar i vården där politiker lyfter fram Sverige som förebild, skriver Nils Hansson och medförfattare.

Råd till vaccinatörer: Sikta inte för högt

Råd till vaccinatörer: Sikta inte för högt

SIRVA (skada i axeln efter vaccination) är ovanligt, men allvarligt för den som drabbas. För fortsatt tillit till våra vaccinationsprogram är det viktigt att försöka undvika kända risker. Behovet av uppdaterad information om lämplig injektionsteknik bör utredas, skriver Leif Gothefors. (1 kommentar)

Uppmuntra äldre läkare att jobba kvar!

Förklaringarna till intresset för att arbeta vidare tycks handla om faktorer som att »läkarrollen är en central del av identiteten« och att man känner sig behövd och efterfrågad.

Mässling dödar fler än ebola – ett kollektivt misslyckande

Mässling dödar fler än ebola – ett kollektivt misslyckande

Mässling och andra infektioner som går att förebygga med vaccin hör hemma i historieböckerna. Det skriver Anna Sjöblom, Läkare utan gränser, som nyligen kom hem från östra Kongo-Kinshasa, där nästan tre gånger fler dött i den pågående mässlingsepidemin än i ebolaepidemin i samma område. (1 kommentar)

Politiker måste ta ansvar för bristen på specialistläkare

Politiker måste ta ansvar för bristen på specialistläkare

Heidi Stensmyren, SLF, Madeleine Liljegren, Sylf, och Niki Shams, SLF student, vill se en arbetsmarknadspolitisk satsning för att slussa kön av väntande färdigutbildade läkare genom AT. AT är tidsbegränsad till 18 månader, därmed bör staten kunna bekosta engångsinsatsen att beta av kön, skriver de. (2 kommentar)

Är vi olegitimerade månne inte en del av professionen?

Är vi olegitimerade månne inte en del av professionen?

Vad händer om regeringen inte skapar de generösa övergångsregler som Läkarförbundet »förutsätter« att de ska? Det undrar Eir Löfgren, som inte är nöjd med svaret från Läkarförbundets Sofia Rydgren Stale på hennes debattinlägg i LT om det osäkra läget för läkarstudenter i Sverige.  

Vårdrelaterade infektioner både kan och ska förebyggas

Vårdrelaterade infektioner både kan och ska förebyggas

Ny kunskap om vårdrelaterade infektioner ökar kraven på svensk sjukvård. Antalet infektioner minskar inte i önskad takt, vilket har så stor påverkan på mortalitet, morbiditet och livskvalitet att det kan anses som ett folkhälsoproblem, skriver Birgitta Lytsy och medförfattare. (3 kommentar)

Gynnsamt att låta patienten mäta ögontrycket själv

Gynnsamt att låta patienten mäta ögontrycket själv

Ögontryckmätning i hemmet upptäcker trycktoppar utanför mottagningstid, engagerar patienter med glaukom och är kostnadseffektiv, skriver Enping Chen och Laurence Quérat. (3 kommentar)

Bör man avråda studenter från svensk läkarutbildning?

Bör man avråda studenter från svensk läkarutbildning?

Kan Läkarförbundet rekommendera blivande läkarstudenter att söka till läkarprogrammet i Sverige innan den nya legitimationsgrundande utbildningen införts? Hur säkerställs att dessa studenter och läkare får möjlighet att genomföra AT och bli legitimerade? Det undrar Eir Löfgren.

Nej, man bör inte avråda studenter från svensk läkarutbildning

Nej, man bör inte avråda studenter från svensk läkarutbildning

Den svenska läkarutbildningen håller hög kvalitet. Självklart bör man inte avråda studenter från att börja studera till läkare nu. Vi förstår dock att det finns en oro kopplad till AT-flaskhalsen. Det skriver Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbunets forsknings- och utbildningsråd, i denna replik till ett debattinlägg i LT av Eir Löfgren.(2 kommentar)

Arbetsmarknaden viker – då krävs det nya åtgärder

Den samlade bilden blir att situationen är oroande för läkarkollektivet. Sveriges yngre läkares förening, Sylf, varnar till exempel för att underläkarna kan råka särskilt illa ut.

Mångfald kan minska behovet av privata sjukvårdsförsäkringar

Mångfald kan minska behovet av privata sjukvårdsförsäkringar

Läkarförbundet vill inte förbjuda privata sjukförsäkringar, men det är ett problem om de som har sådana försäkringar går före i kön eller tränger ut vård som andra patienter väntar på. Det skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i denna replik på ett debattinlägg av Socialistiska läkare.(2 kommentar)

Glädjande att SLS förstår riskerna med standardiserade vårdförlopp

Glädjande att SLS förstår riskerna med standardiserade vårdförlopp

Vi gläder oss åt att Svenska läkaresällskapet i sin replik till oss förstår riskerna med standardiserade vårdförlopp och finner det oroande att de ska breddas till fler diagnoser. Att professionsföreträdare deltar i arbetet betyder inte att professionen som helhet vill ha standardiserade vårdförlopp i nuvarande form, skriver Stella Cizinsky och medförfattare i sin slutreplik i debatten omstandardiserade vårdförlopp i LT.

Läkartidningen blir allt mer en digital tidning

Läkartidningen har sedan några år tillbaka en kraftig tillväxt av läsare av Läkartidningen.se. Detta är glädjande då tidningens artiklar blir lästa i stor omfattning och även diskuterade, läkare emellan. En webbplats som Läkartidningen.se har även fördelen att den fungerar som ett stort och beständigt arkiv, där vi vet att det är populärt att söka även […]