Felaktigt förbjuda fekal mikrobiell transplantation

Felaktigt att förbjuda fekal mikrobiell transplantation

Beslutet att klassificera tillförsel av fekala mikrober som en icke godkänd läkemedelsbehandling och att rubricera feces som vävnad kan starkt ifrågasättas, skriver Peter Benno och medförfattare. (1 kommentar)

Läkemedelsverket: Produkten ACHIM ses som läkemedel

Läkemedelsverket: Produkten är ett läkemedel

Det är av yttersta vikt att alla läkemedel som patienter behandlas med har en säkerställd kvalitet, säkerhet och effekt, skriver Lena Björk, tillsynsdirektör på Läkemedelsverket i en replik på ett debattinlägg i Läkartidningen. Läkemedelsverket ser flera skäl till att produkten ACHIM går under läkemedelslagen.

Sverige måste agera för adopterades rätt till en adekvat vård

Sverige måste agera för adopterades rätt till adekvat vård

För att säkerställa att hälso- och sjukvårdslagen följs för utlandsadopterade bör berörda instanser skyndsamt inrätta ett nationellt expertcentrum för postadoptionsstöd med juridiskt, socialt, psykologiskt och medicinskt stöd, skriver Natte Hillerberg. (1 kommentar)

Skolhälsovården har sina nya utmaningar

100 år av framgång – nu möter skolhälsovården nya utmaningar

Den skolhälsovård som i dag bytt namn till elevhälsans medicinska insats behöver reformeras och ges rätt förutsättningar att ta sig an dagens utmaningar, skriver Josef Milerad och Eva Nordin-Olsson för Svenska skolläkarföreningen, som i år fyller 100 år. (2 kommentarer)

Om strömolycka efter fall över stängsel och en möjlig fatal utgång

Strömolycka efter fall över elstängsel, potentiellt fatal utgång

Det torde vara mycket ovanligt att man landar med hela kroppen på ett elstängsel, men det är anmärkningsvärt att medvetslöshet i detta fall inträdde omedelbart, utan annan förklaring än strömgenomgång. Utgången kunde ha varit fatal, skriver Niels West apropå ett fall där en 68-årig man föll från en höjd om cirka 1,5–2 meter ner på ett elstängsel.

I diskussionen kring sjukvården blir varje dag såsom en valdag

I samtalen om vårdens val är varje dag en valdag

Riksdagspolitiken och valutgången kommer att få konsekvenser, och vi är övertygade om att vi måste organisera oss politiskt på våra arbetsplatser för att i grunden förändra vården. Tillsammans med kollegor kan vi ställa kollektiva krav om bättre arbetsvillkor och bättre vård för våra patienter, skriver Ida Linander och Sten Axelsson Fisk för Socialistiska läkare.

Alla är överens – reglera fortbildningen!

Alla är överens – reglera fortbildningen!

Tyvärr ser många arbetsgivare fortbildning som en utgift i stället för att se det som en investering i personalen och vårdkvaliteten.

Intensivakuten inom Karolinska har väckt debatt

Den nya så kallade intensivakuten, som invigdes i maj 2018, tar bara emot patienter som anländer med ambulans, ambulanshelikopter eller har en accepterad remiss från annan vårdgivare. Det kan till exempel handla om traumapatienter och patienter i behov av akut tryckkammarbehandling eller hjärt-lungmaskin

Språket – ett av många verktyg

Språket – ett av vårdens många verktyg

Språket är ett av vårdens många verktyg och förtjänar att behandlas som ett sådant. Låt inte debatten handla enbart om vem som har träffat flest patienter eller gjort mest forskning. Lyft in språket och studera frågan, Johan Bengtsson. (11 kommentarer)

Läkemedel fungerar mot tobaksberoende men är »för billigt«

Fungerande läkemedel mot tobaksberoende »för billigt«

Brist på läkemedel för tobaksavvänjning får konsekvenser för patienten, sjukvården och samhället. Läkemedelsföretag har fått förslag från mig om att distribuera cytisin, men intresset var svalt. En aktör uppgav att det ger för lite vinst. Att en medicin diskvalificeras på grund av att den är för billig borde vara en angelägen fråga för sjukvårdspolitiker att hantera, skriver Matz Larsson. (3 kommentarer)

Postinfektiösa tillstånd kräver kunskapsstyrning

Postinfektiösa tillstånd kräver kunskapsstyrning

Patofysiologin bakom det postvirala paraplysyndromet PACS är komplex. Det är nu upp till vårdens aktörer – vårdgivare, forskare och regionala sjukvårdspolitiker – att agera för nationell samverkan för en jämlik och förstklassig vård inom postinfektiösa sjukdomstillstånd, skriver Helga Hagman (bilden) och medförfattare. (1 kommentar)

Förhoppningsvis kommer sjukvården i fokus framöver

Förhoppningsvis kommer dock vården mer i fokus när en ny regering är på plats. För det är ju inte bara väljarna i allmänhet som önskar det. Det är välkänt att många läkare och andra vårdanställda upplever att situationen inom sjukvården generellt sett är väldigt pressad och att snabba och kraftfulla åtgärder behövs.

Effekten av styrning måste studeras vetenskapligt

Effekten av kunskapsstyrningen måste studeras vetenskapligt

Allt vi gör i hälso- och sjukvården har en alternativkostnad – resurserna hade kunnat användas till något annat. Därför är det essentiellt att kunskapsstyrningens förmåga att skapa »en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet« nu studeras enligt vetenskapliga principer, skriver Andreas Stomby. (7 kommentarer)

Byråkratin hämmar vårdens utveckling

Byråkratin hämmar vårdens utveckling

Varje möte, varje kontakt, varje telefonsamtal – allt ska registreras, diagnostiseras, mätas och jämföras.

Apropå! Regionledningarnas förestående förlåtelseturné

Dags för regionledningarna att ge sig ut på förlåtelseturné i vården

Poul Kongstad tycker att regionledningarna i landet ska ge sig ut på en förlåtelseturné till bland annat alla små sjukhus som råkat ut för nedläggning av förlossningen, ortopedin, akutkirurgin och akutverksamheten. Turnén bör avslutas med att de lovar att avskaffa sig själva. (5 kommentarer)

12 sidor om onkologin i Sverige

»Nu börjar även Skånes universitetssjukhus Lund behandla hjärntumörer med laserablation i rutinsjukvård. Sjukhuset är först i landet med att genomföra hela ingreppet medan patienten ligger inne i en magnetkamera – något som är en stor utmaning.«

Bildgivande ultraljud bör in tidigt i undervisningen

Bildgivande ultraljud bör in tidigt

Systematiska översikter visar på fördelarna med att integrera ultraljud i anatomiundervisningen. Med tillgång till bildgivande diagnostiskt ultraljud som komplement till anamnes och status i den kliniska undersökningen finns en framtida potential som kan bidra till både förbättringar och besparingar inom sjukvården, skriver David Freiholtz och medförfattare. (1 kommentar)

Kriskommissioner för vården behövs – på flera nivåer

Inrätta kriskommissioner för vården på flera nivåer

Ansvaret för sjukvårdens krissituation ligger hos våra sjukvårdspolitiker som inte i tillräcklig grad lyssnat på och tagit hänsyn till vårdprofessionernas synpunkter. För att komma tillrätta med sjukvårdens allvarliga problem föreslår jag därför att det inrättas dels en nationell kriskommission, dels en kriskommission i varje region, skriver Jan Halldin.

Fosterskador på grund av alkohol kan förebyggas – Inför varningstext

Fetalt alkoholsyndrom kan förebyggas – Inför varningstext

Genom detta debattinlägg söker vi stöd för varningstext till gravida på alla alkoholhaltiga drycker även i Sverige, samtidigt som vi vill påminna om vikten av att varje år den 9 september uppmärksamma diagnosen fetalt alkoholsyndrom.

Vi behöver fler regionala skyddsombud

Vi behöver fler regionala skyddsombud

Läkarförbundets ambition är att alla läkare ska ha ett skyddsombud.