Hög tid att definiera och organisera intermediärvården i Sverige

Dags att definiera och organisera den svenska intermediärvården

Pandemin har satt fokus på ett antal utmaningar för intermediärvården. Vi avser att bjuda in representanter för övriga intermediärvårdsenheter i Sverige till ett möte inom en snar framtid. Det är hög tid att definiera och organisera intermediärvården i Sverige, skriver Christian Unge och medförfattare. (5 kommentarer)

Fungerande vård behöver platser inom Iva och Ima

Möjligtvis kan den pressade situationen lättas genom en utbyggnad av intermediära vårdplatser (Ima) framöver. Tanken då är att Ima precis som under pandemin ska kunna fungera som avlastning och komplement till intensivvård.

Regionerna har misslyckats – dags att staten tar över ansvaret

Regionerna har misslyckats –  dags att staten tar över ansvaret

Återigen tvingas vi konstatera att regionerna inte tar sitt lagstadgade ansvar på allvar.

Vem är ett reellt hot mot vetenskap och beprövad erfarenhet

Vem är ett hot mot vetenskap och beprövad erfarenhet?

I stället för att svartlista konspirationsteoretiker i sociala medier vore det bättre att de som arbetar med barn och covid-19 är mer noga med att publicera kunskapsunderlaget för sina ställningstaganden och inte enbart slutsatserna i sammandrag, skriver Josef Milerad. (8 kommentarer)

Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet

Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet

Folkhälsomyndigheten har beslutat sig för att rekommendera vaccination för barn från 12 års ålder, vilket är obegripligt. Om man beslutar sig för att introducera en läkemedelsbehandling till 100 000-tals barn får det inte finnas något som helst tvivel om huruvida nyttan överstiger riskerna, skriver Magnus Burling och medförfattare. (4 kommentarer)

Upprop för klimat och hälsa – så gör vi

Medicinskt upprop för klimat och hälsa – så gör vi i Sverige

Läkare för miljön har nu lokalföreningar i 11 regioner. De initiativ vi tagit inom flera regioner i samarbete med miljöenheter och klinikledningar har lett till nya arbetssätt med minskat resursslöseri och lägre utsläpp. Alla läkare är välkomna att delta aktivt i arbetet, skriver Maria Wolodarski. (1 kommentar)

100 år med kvinnlig rösträtt – men mycket arbete återstår

100 år med kvinnlig rösträtt – men mycket arbete återstår

I år är det 100 år sedan rösträtt för kvinnor infördes i Sverige, men mycket arbete återstår. Förbättrade levnadsvillkor för kvinnor och barn ökar förutsättningarna för såväl konstruktiv samhällsutveckling som för fred, skriver Ylva Vladic Stjernholm.

Tydliggör »adekvat kompetens« i nya lagen om estetiska ingrepp

Tydliggör »adekvat kompetens« i nya lagen om estetiska ingrepp

För att lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska få önskad effekt behöver Socialstyrelsen förtydliga vilken specialistkompetens som krävs och vad begreppet »skyddad specialistbeteckning« innebär i praktiken. Arbetet bör utföras tillsammans med professionen, skriver Emma Hansson, Anna Elander och Titti Mattsson. (2 kommentarer)

Hög samhällsspridning kopplas till hög dödlighet på äldreboenden

Hög samhällsspridning kopplas till hög dödlighet på äldreboende

Nya data visar att utvecklingen av covid-19-epidemin i Sverige och dess effekter hos de äldre inte på något sätt är unik. Den följer i hög grad ett internationellt mönster, skriver Birger Forsberg och medförfattare.

Vi har alla ett ansvar att motverka diskriminering

Vi har alla ett ansvar att motverka diskriminering

Som facklig organisation ska vi vara blåslampan som bevakar och hela tiden ser till att arbetet löper på i enlighet med lagar och föreskrifter.

Apropå! Den ovaccinerade syndabocken

Apropå! Den ovaccinerade syndabocken

Att vid behov markera vad som är ett acceptabelt (eller oacceptabelt) språkbruk när det talas om den som inte är i rummet är en viktig linje att hålla, särskilt under rådande pandemiska omständigheter, skriver Henrik Klasson.

Kan praktisk erfarenhet vara av värde i debatten om dödshjälp?

Kan praktisk erfarenhet vara av värde i dödshjälpsdebatten?

Ordföranden i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har efterlyst inlägg från palliativmedicinare i dödshjälpsdebatten. Jag har under hela mitt yrkesliv skött all palliativ vård i mitt distrikt. Kanske har det ett värde att praktisk erfarenhet vägs in i diskussionen, skriver Bengt Järhult. (10 kommentarer)

Bredare perspektiv krävs för att minska fallskador hos äldre

Socialstyrelsens replik på min kommentar gällande de nya osteoporosriktlinjerna är otillfredsställande. Visserligen är det glädjande att de nya riktlinjerna är mer nyanserade än de från 2012. Det är dock inget starkt försvar för de nya, skriver Olle Svensson i sin slutreplik i debatten.

Nyttan av blodprov och test är obefintlig vid »golfer’s rash«

Blodprov och allergitest onödigt vid träningsutlöst vaskulit

Träningsutlöst vaskulit är ett vanligt tillstånd som huvudsakligen drabbar i övrigt friska personer. Tillståndet brukar uppträda efter fysisk träning i värme, och kan även ses hos personer som besökt nöjesparker, vilket gör att det i USA i bland kallats Disney rash, skriver Anders Jeppsson.

Låt både kvinnor och män välja »rätt« specialitet

De flesta läkare har nog noterat att den traditionellt sett mansdominerade yrkesverksamma läkarkåren i dag består av ungefär lika många kvinnor som män. Men hur det ser ut inom andra specialiteter än den egna är förmodligen mindre känt. Fakta är att könsfördelningen fortfarande är ojämn inom många specialiteter, även om de flesta specialiteter ökat sin […]

Ett nationellt råd för appar behövs – men vi behöver tänka större

Nationellt råd och krav på appar behövs, men vi vill tänka större

I ett debattinlägg i Läkartidningen efterlyser Ingvar Krakau och Lars L Gustavsson ett nationellt råd för att utvärdera digitala stöd. Frågan är viktig att diskutera, då utvecklingen inom området går blixtsnabbt, skriver Anders Tunold-Hanssen och medförfattare. (1 kommentar)

Hög tid att re-professionalisera hälso- och sjukvården

Hög tid att re-professionalisera hälso- och sjukvården

Marknadslogiken som införts i den offentliga sektorn på felaktiga grunder har spelat ut sin roll. För att ställa situationen till rätta krävs professionalism baserad på evidensbaserad medicin, etik, samarbete, systematisk kritisk utvärdering, transparens och statlig styrning, skriver Ylva Vladic Stjernholm. (4 kommentarer)

Ologiska myndighetsbeslut hämmar vårdens utveckling

Ologiska myndighetsbeslut hämmar vårdens utveckling

En ökad statlig styrning kommer att ställa krav på att våra myndigheter kan axla detta – både kompetensmässigt och kostnadseffektivt – och här ser vi att det finns behov av utveckling.

Värdefullt, men även fel om vård vid osteoporos

Värdefulla synpunkter, men även felaktigheter om vård vid osteoporos

Socialstyrelsen välkomnar Olle Svenssons debattinlägg i Läkartidningen som i flera delar belyser viktiga områden och fortsatta brister i vården vid osteoporos. Olle Svenssons synpunkter är värdefulla för oss i det fortlöpande arbetet med att hålla de nationella riktlinjerna uppdaterade. Vi vill dock kort bemöta några av påståendena i debattinlägget.

Socialstyrelsens riktlinjer vid osteoporos missar målet

Socialstyrelsens riktlinjer vid osteoporos missar målet

Det är olyckligt att Socialstyrelsens nya riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar är så hårt inriktade på ett laboratorievärde, vilket har klen förmåga att prognostisera fraktur hos enskilda individer, skriver Olle Svensson.