Behovet av rehabilitering måste mötas efter svår covid-19

Stort behov av rehabilitering måste mötas efter svår covid-19

Vi kan vänta oss komplexa rehabiliteringsbehov och behov av långvariga insatser av specialiserade rehabiliteringsteam hos personer som överlevt covid-19, skriver Kristian Borg, ordförande i Svensk förening för rehabiliteringsmedicin, och medförfattare.(2 kommentar)

Fysisk distansering – korrekt begrepp för att minska smittan

Fysisk distansering – korrekt begrepp i kampen mot covid-19

Det är inte social distansering som kan minska spridningen av coronaviruset utan ett fysiskt avstånd på två meter eller mer. Vi hoppas att det svenska språkbruket ändras så att ordet »fysisk« i stället för »social« används för den distansering som behövs för att minska smittan, skriver KI:s resursgrupp för psykisk hälsa i covid-19-pandemin.

Nytt sjukhus är ett exempel på kraftfull insats

Torsdagen den 19 mars fick tre narkosläkare frågan om de ville utreda och planera för skapandet av sjukhuset. De tre tackade ja och kom snabbt fram till att Stockholmsmässan var bästa platsen för sjukhuset. Ett viktigt skäl var den stora ytan om 70 000 kvadratmeter som inte sätter något skarpt tak för antalet patienter.

Utan kraftfulla insatser riskerar covid-19 att öka hälsoklyftorna

Utan kraftfulla insatser riskerar covid-19 att öka hälsoklyftorna

Enligt riksdagens målsättning ska hälsoklyftorna i Sverige slutas inom en generation. Tyvärr riskerar covid-19 att öka ojämlikheten i hälsa. Med effektiva och långsiktiga åtgärder kan detta motverkas, skriver Wenjing Tao och medförfattare.(1 kommentar)

Överväg försök med lågdoscytostatika vid svår covid-19

Försök med lågdoscytostatika vid svår covid-19 bör övervägas

Tre onkologer föreslår att lågdoscytostatika prövas för att motverka den allvarliga lung- och njurreaktion som patienter kan drabbas av vid covid-19-infektion. Detta bör ske antingen som en randomiserad studie eller i en observationell studie med historiska kontroller.(2 kommentar)

I kriser krävs extraordinära avtal

I kriser krävs extraordinära avtal

Ingen är betjänt av att en aktivering av krisavtalet görs för sent.

Studentarbeten vid Sahlgrenska akademin ska vara etiskt granskade

Studentarbeten vid Sahlgrenska akademin ska granskas etiskt

Missuppfattningar om vad som gäller för etisk granskning av studentarbeten har lett till att man i Göteborg tagit fram rutiner för etisk granskning av examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Det skriver Sven Wallerstedt med flera.(1 kommentar)

Goda skäl att pröva höga doser av C-vitamin vid covid-19

Goda anledningar att pröva höga doser C-vitamin vid covid-19

Behandling med »megadoser« av C-vitamin har ännu inte testats hos covid-19-patienter, men då detta är helt ofarligt finns det all anledning att pröva denna terapi under pågående coronaepidemi, skriver Uffe Ravnskov.(10 kommentar)

Företagshälsovården bör ses som en del av vårt trygghetssystem

Företagshälsan bör ses som en del av vårt sociala trygghetssystem

Diskussionerna om hur företagshälsovården ska organiseras och ersättas måste fortsätta. Företagshälsovården bör ses som del av vårt sociala trygghetssystem och få ersättning, precis som sjukvården, skriver Göran Redmo.

Näringsintaget viktigt under pandemin, inte minst hos äldre

Näringsintaget viktigt under pandemin, inte minst hos äldre

Nu finns coronavirusinfektionen på äldreboenden i landet. Förutom att de boende skyddas med god hygien och avvägd isolering bör åtgärder för att stärka motståndskraften också övervägas, vare sig man är smittad eller inte, skriver Bo H Jonsson och medförfattare.(1 kommentar)

Webbseminarium ett bra stöd för reflektion

Webbseminarium – bra stöd för reflektion i sjukvården

Brist på samtalsforum inom vården har blivit särskilt tydligt under covid-19-pandemin. Ett nyligen genomfört webbseminarium gav möjlighet att diskutera viktiga frågor. Vi rekommenderar fler att mötas på webben och utbyta erfarenheter, skriver Mats Ericson och medförfattare.(1 kommentar)

Involvera experter på åldrande för att skydda äldre mot covid-19

Involvera experter på åldrande för att skydda äldre mot covid-19

Det finns stor expertis inom forskningen om äldre, åldrande och äldrevård i Sverige som bör utnyttjas nu, när den behövs som mest. Det skriver 30 forskare inom äldreområdet, som är beredda att hjälpa Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SKR att snabbt implementera de handlingslinjer som är viktigast just nu.(1 kommentar)

Vi ser att många barn drabbas hårt av pandemins följder

Vi ser att många barn drabbas hårt av pandemins följder

Vi önskar att regeringen och svenska myndigheter på ett tydligt sätt lyfter frågan om pandemins effekter på unga individers hälsa ur ett brett perspektiv. Det skriver företrädare för Svenska barnläkarföreningen och dess delförening för barn som far illa.(4 kommentar)

Fel fokus i debatten om skyddsåtgärder

Debatten om skyddsåtgärder i vården har fått fel fokus

Debatten om hur vi bäst skyddar personal från smitta under covid-19-pandemin har i stort sett fokuserats på personlig skyddsutrustning. Vi vill rikta fokus mot vikten av att ytterligare stärka kunskapen om och följsamheten till hygienrutinerna, skriver en grupp hygienläkare.(1 kommentar)

Delat syrgasflöde kan öka kapaciteten under krisen

Delat syrgasflöde kan öka kapaciteten under coronakrisen

Tillgången till högflödessyrgasgrimma vid hypoxisk respiratorisk svikt är begränsad. Med hjälp av 3D-utskrivna adaptrar kan vid dela ett system för två patienter och öka behandlingskapaciteten under covid-19-pandemin, skriver Jesper Hessius och medförfattare.

Försäkringskassan ifrågasätter aldrig medicinska diagnoser eller bedömningar

Vi ifrågasätter inte medicinska bedömningar

Margaretha Lööf-Johanson målar i ett debattinlägg i Läkartidningen upp en mycket negativ bild av Försäkringskassan. Det är tråkigt att hon uppfattat vår roll på detta sätt, skriver Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare sjukförsäkringen, i denna replik.(8 kommentar)

Covid-19 undersökt hos personal på boende i Göteborgsregionen

Av de 57 som uppgav att de planerade att arbeta den dagen hade 23 (40%) något av symtomen snuva, halsont, hosta eller feber. Fyra av dessa 57 var PCR-positiva för covid-19. Detta framgår av en undersökning vid ett äldreboende i Göteborgsregionen, skriver en grupp läkare i ett brev.(1 kommentar)

Omedelbara åtgärder krävs för att skydda de mest utsatta

Omedelbara åtgärder krävs för att skydda de som är mest utsatta

Covid-19-pandemin är här och nu. Vi förväntar oss omedelbara och kraftfulla åtgärder från regeringen för att skydda svaga grupper i Sverige och utomlands, skriver en stor grupp läkare på initiativ av Henry Ascher och Victoria Strand. Båda är talesperson för det internationella uppropet »SOSMoria« som snabbt fått 40 000 underskrifter, däribland över 6 000 läkare.

Fortsatt fokus på covid-19 i rapporteringen

Covid-19 och de omfattande konsekvenser som sjukdomen för mig sig både för vården, hela Sverige och resten av världen, står fortsatt i fokus både i rapporteringen på Läkartidningen.se och i denna utgåva.

Strikta riktlinjer för kirurgi vid covid-19 i Storbritannien

Covid-19 – strikta riktlinjer för kirurgi i Storbritannien

Sjukvårdspersonal som vårdar och opererar patienter med covid-19 är i en särskild riskzon. Läkarförbundet, specialitetsföreningarna och landets verksamhetschefer måste agera för att skydda patienter och personal, skriver Jörgen Rutegård.(3 kommentar)