Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?

Att fullt ut genomföra modern behandling vid retinal venocklusion skulle innebära en potentiell årskostnad på 100-tals miljoner kronor, skriver Bertil Lindblom.

Omorganisation och subspecialisering behövs för akut- och traumakirurgin

En koncentration av den akuta kirurgin till färre men tydligt fokuserade och ledande kirurger behöver diskuteras, anser Stefan Redéen och medförfattare.

Ovärdigt agerande av Läkarförbundet

I en replik på mitt debattinlägg »Sorgliga angrepp på ’Min journal på nätet’« svarar Anna Rask-Andersen och Torbjörn Karlsson under rubriken »Sveriges lagar gäller även här« (LT 13–14/2013, sidan 698). Genom uttryckligt mandat från förbundet talar Upplands allmänna läkarförening i denna fråga ensamt för hela Läkarförbundet. UAL:s/Läkarförbundets synpunkter har självklart granskats i detalj av landstingets […]

En varning för »patienter« som lurar läkare

Varning för friska personer som söker som patienter, för att få narkotiska läkemedel, som de säljer illegalt, skriver Henrik Almkvist.

AT borde införas i Europa i stället för att avskaffas hos oss

Att läkarutbildningen i Sverige ska anpassas till Europa är en lika obegriplig som dålig idé, skriver Gunilla Christenson.

För stor hänsyn till barnlösas önskemål

Det finns inte någon pålitlig gräns mellan altruistiskt och kommersiellt surrogatskap, konstaterar Ingemar Kjellmer.

DOME-projektets forskning är laglig och etisk

»Vi hoppas kunna övervinna eventuella motsättningar eller missförstånd«, skriver företrädare för DOME-projektet.

Etikprövningsnämnderna bör bli en enda myndighet

Centrala etikprövningsnämnden och de sex regionala nämnderna bör bli en enda myndighet, skriver Johan Munck och medförfattare.