Denna webbplats vänder sig till läkare

Satsningar på personalen är den bästa sparåtgärden

Satsningar på personalen är den bästa sparåtgärden

»Min övertygelse är att en välmående arbetsplats dessutom är betydligt enklare att få ekonomiskt stabil.«

Vi behöver en arbetsmiljö som gör att vi orkar stanna kvar

Vi behöver en arbetsmiljö som gör att vi orkar stanna kvar

»Vi är på en farligt låg nivå vårdplatser, långt förbi vinsterna i vårddygn som nya metoder och behandlingar gett oss.« (1 kommentar)

Arbetsmiljöproblem ett hot mot hälsan

Ökande arbetsmiljöproblem är ett hot mot läkares hälsa

»Regionerna måste vidta åtgärder för att förbättra både läkarnas och den övriga sjukvårdspersonalens arbetsmiljö«, skriver Anna Rask-Andersen.

Ständigt i avtalsrörelse

Ständigt i avtalsrörelse

»Skjuter man sönder den svenska kollektivavtalsmodellen väntar lagstiftning i stället.«

120 år av förändringsarbete

120 år av förändringsarbete

»Jag ser fram emot att kavla upp ärmarna och arbeta med att förverkliga alla beslut som fattades på fullmäktigemötet under det kommande året.«

Medbestämmande är ett brev skickat tusen gånger

Medbestämmande är ett brev skickat tusen gånger

»Klarna och Tesla påminner oss om att det inte ens i dag är självklart med kollektivavtal.«

Rusta upp eller prioritera!

Rusta upp eller prioritera!

»Vi som läkare behöver ta ett stort ansvar för att hålla grundläggande principer om människors lika värde i första rummet under alla diskussioner om prioriteringar.«

Digitaliseringen är nödvändig men är inte vårdens frälsare

Digitaliseringen är nödvändig men är inte vårdens frälsare

»Digitalisering är absolut en viktig komponent för att förbättra vården, men vi får inte invaggas i en falsk tro att den är en magisk lösning på alla dess problem, för då blir vi besvikna.«

Vem styr egentligen – och behövs det körkort?

Vem styr egentligen – och behövs det körkort?

»Utbildningen ger oss en enorm påverkansmöjlighet till ett sunt och bra ledarskap i vården, och vi får möjlighet att stötta våra medlemmar och kollegor som tar på sig den viktiga rollen att leda.« (4 kommentarer)

Inget vågat, inget vunnet

Inget vågat, inget vunnet

»… om svensk sjukvård ska utvecklas och uppnå de nationella mål som regeringen har satt så måste regionerna våga satsa mer ...« (3 kommentarer)

Olämplig marknadsföring undanbedes

Olämplig marknadsföring undanbedes

»Marknadsföring av läkarverksamhet ska vara saklig och korrekt samt värdig till form och innehåll.« (1 kommentar)

Vad får lov att fortgå på våra arbetsplatser?

Vad får lov att fortgå på våra arbetsplatser?

»Är du själv chef, professor, kursledare eller huvudhandledare? Se till att tydliggöra vad som är ett acceptabelt beteende.« (1 kommentar)

Jag är läkare, inte gränspolis

Jag är läkare, inte gränspolis

»En anmälningsplikt av den här karaktären, som inte syftar till att värna patienten utan tvärtom misstänkliggöra, hör inte hemma i svensk sjukvård.« (3 kommentarer)

Uppgiftsväxling – till vilken nytta och för vem?

Uppgiftsväxling – till vilken nytta och för vem?

»Uppgiftsväxling ska ske evidensbaserat och med transparens ...«

Långsiktigt och förutsägbart – så ska vården styras

Långsiktigt och förutsägbart – så ska vården styras

»Det är inte rimligt att beslut fattas på 21 olika sätt med fyra års mandatperiod och baserat på en ekonomi med kvartalsrapportering.« (1 kommentar)

Ursäkta, får jag låna din titel?

Ursäkta, får jag låna din titel?

»Att vårdplatser kan öppnas med hjälp av läkarstudenter är inget att stoltsera över. Anställ rätt kompetens på rätt plats ...« (2 kommentarer)

Ta hand om yngre kollegor i sommar – vi behöver dem!

Ta hand om yngre kollegor i sommar – vi behöver dem!

»Vi behöver som kår påminna oss om att dagens yngre läkare är morgondagens specialistläkare. Sannolikt är det även de som kommer att ansvara för din och min hälsa på ålderns höst.« (3 kommentarer)

En läkare behöver aldrig lajva medicinsk expert

En läkare behöver aldrig lajva medicinsk expert

Chefer som inte är läkare behöver kompensera för att de saknar den medicinska professionens helhetssyn och den fulla förståelsen av vårdens komplexitet. (1 kommentar)

Sommar och sol, men värre än i fjol

Sommar och sol, men värre än i fjol

»... vi tillsammans kan skapa förutsättningar för att kunna vända utvecklingen, men då måste vi få vara med i styrningen och planeringen.« (2 kommentarer)

Lyssna på läkarna när nya arbetstidsregler införs

Lyssna på läkarna när nya arbetstidsregler införs

»Ska vi kunna jobba i enlighet med EU:s reglering och det nya avtalet kommer det att krävas extraordinära insatser från arbetsgivaren och från regionernas politiker.«

1 2 3 21