Läkarbesöket – en rundresa i Sverige

Läkarbesöket – en rundresa i Sverige

Det är viktigt för mig som ordförande att ta mig tid att åka runt i landet och träffa medlemmar.

I primärvården – litet nytt

På primärvårdsfronten – litet nytt

Att allmänläkares uppdrag begränsas är ett måste för att de ska kunna genomföra arbetsuppgifterna bra, utan att slå knut på sig själva. (4 kommentarer)

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga

»Det är vår planet, vår framtid, och vi har alla ett ansvar att ta.« (1 kommentar)

Facket har lösningarna på vårdens arbetsmiljöproblem

Facket har lösningarna på vårdens arbetsmiljöproblem

Den enklaste och mest effektiva lösningen är att faktiskt använda befintliga verktyg.

Stärk den palliativa vården!

Stärk den palliativa vården!

Det får inte vara så att brist på palliativ vård är en anledning att söka dödshjälp. (2 kommentarer)

Hög tid att prioritera forskning i svensk sjukvård!

Hög tid att prioritera forskning i svensk sjukvård!

Intresset för forskning visar sig vara större hos yngre läkare än gruppen läkare som helhet.

Alla är överens – reglera fortbildningen!

Alla är överens – reglera fortbildningen!

Tyvärr ser många arbetsgivare fortbildning som en utgift i stället för att se det som en investering i personalen och vårdkvaliteten.

Byråkratin hämmar vårdens utveckling

Byråkratin hämmar vårdens utveckling

Varje möte, varje kontakt, varje telefonsamtal – allt ska registreras, diagnostiseras, mätas och jämföras.

Vi behöver fler regionala skyddsombud

Vi behöver fler regionala skyddsombud

Läkarförbundets ambition är att alla läkare ska ha ett skyddsombud.

Att utnyttja de svagaste löser inte vårdens problem

Att utnyttja de svagaste löser inte vårdens problem

Den rimliga lösningen vore att verka för bättre villkor och en bra arbetsmiljö, men i stället väljer man att anställa underläkare för att utföra sjuksköterskeuppgifter. (2 kommentarer)

Läkemedel är inte vilken vara som helst

Läkemedel är inte vilken vara som helst

Den enskilda patienten ska aldrig behöva ifrågasätta förskrivarens motiv.

Våra arbetsplatser måste anpassas efter läkares behov

Våra arbetsplatser måste anpassas efter läkares behov

Vi jobbar väldigt olika inom de olika specialiteterna, vilket är helt naturligt, och det är blåögt att tro att man kan generalisera.

Värna våra yngre kollegors löner

Värna våra yngre kollegors löner

Lönen är och kommer att förbli en central faktor för att vilja stanna kvar i vården.

Tillvarata lärdomarna från coronapandemin

Tillvarata lärdomarna  från coronapandemin

… att minska kötiden görs inte i en handvändning, och vi behöver bygga en vård som klarar av toppar precis som tider med lägre tryck.

Ukrainas sak är vår sak

Ukrainas sak är vår sak

Genom att fortsätta göra det vi är bäst på – bota, lindra och trösta – så skapar vi förutsättningar för en stabil och kvalitativ sjukvård och i förlängningen ett stabilt och demokratiskt samhälle.

Bättre samverkan främjar patientens rehabilitering

Bättre samverkan främjar patientens rehabilitering

Det är viktigt att de olika aktörerna kan delta och diskutera fram lösningar på problem i rehabiliteringen.

Låt allmänläkarna få vara – allmänläkare!

Låt allmänläkarna få vara – allmänläkare!

Vi måste byta attityd för att skapa god primärvård på riktigt. (1 kommentar)

Fortfarande många frågetecken kring Nationella läkemedelslistan

Fortfarande många frågetecken kring Nationella läkemedelslistan

Det finns många frågor men få svar: Hur gör vi med patienter som helt saknar IT-vana och som inte får fysiskt recept längre?

Akut behov av att se över akutsjukvården i Sverige

Akut behov av att se över akutsjukvården i Sverige

Vi kan inte planera personal- eller materialtillgång i akutsjukvården för en ljum försommardag, vi behöver förbereda för en mörk decembernatt med svåra förhållanden.

Vårda vården – upprop för vårdens arbetsmiljö

Vårda vården – upprop för vårdens arbetsmiljö

Bristerna i vårdens arbetsmiljö är så pass stora att regeringen snarast bör tillsätta en kriskommission med ett tydligt och avgränsat uppdrag att ta fram förslag på åtgärder.

1 2 3 19