Beslutet att avveckla forskningsenheten i Södertälje är ännu ett dråpslag för svensk medicinsk forskning. Den svenska läkemedelsindustrin har stadigt dränerats på personal under de senaste åren. Läkarförbundet kommer nu att lägga stor kraft på att hjälpa de medlemmar som berörs.
Den 2 februari kom AstraZeneca med beskedet att den neurologiska forskningen avvecklas i Södertälje. Det innebär att omkring 1 100–1 200 tjänster inom AstraZenecas svenska forskningsorganisation berörs.
Läkemedelsforskningen och den patientnära kliniska forskningen har stadigt nedmonterats i Sverige. På sikt handlar det om hur vi som forskningsnation ska ta oss vidare om forskningen flyr landet. Därför måste en forskningspolitik värd namnet koncentrera och förstärka forskningens resurser. Läkarförbundet har under flera år påtalat stora brister i forskningspolitiken.