I dag finns det endast 32 barnhjärtspecialister i hela landet. Dessa är fullt upptagna med att behandla barn och har svårt att få tid till forskning. Dessutom går många av dem snart i pension, samtidigt som endast sex nya specialister är under utbildning. Det gör att återväxten inte räcker till, ännu mindre räcker den till att bygga ut vården.
Det konstaterar Hjärt–Lungfonden i en ny rapport om villkoren för den svenska barnhjärtvården. Rapporten publicerades på alla hjärtans dag, en dag som fonden döpt om till alla barnhjärtans dag.
Rapporten »Barnen med hjärtfel behöver forskning« baseras på intervjuer med några av Sveriges ledande experter på barns hjärtan. Enligt experterna är det ett stort problem att det finns för få barnhjärt­läkare och för få forskartjänster.
Läkarförbundet instämmer helt i rapportens slutsatser. Det krävs fler barnhjärtläkare och mer pengar till forskning så att alla barn som föds med hjärtfel ska kunna leva ett fullgott liv. Nu måste politiker ta sitt ansvar genom långsiktiga satsningar på barnhjärtforskning. Ju närmare vården forskningen bedrivs, desto snabbare kommer resultaten patienterna tillgodo.