Med stort intresse har jag läst de första två delarna av DN-journalisten Maciej Zarembas reportageserie om vad han kallar sjukvårdens stora systemskifte – från läkekonst till bokföring. Mycket av kritiken mot så kallad New public management som han skickligt gestaltar håller jag helt med honom om. Det rör bland annat hur olika ekonomiska incitament kan få till och med absurda effekter. Jag ser med spänning fram emot att få läsa fortsättningen.
Marie Wedin