Denna vecka pågår Kvalitetsmässan i Göteborg. Arrangemanget har verksamhets- och samhällsutveckling som tema och handlar om allt från innovationer till styrning av offentlig verksamhet. Det sistnämnda är högst aktuellt och under veckan finns möjlighet att träffa allt från ministrar, statliga samordnare av alla valörer, nya och ännu nyare generaldirektörer, polismästare, fackförbundstoppar och näringslivsföreträdare såväl som IT-utvecklare. 

Kvalitetsmässan är offentlig verksamhets stora mötesplats – ett slags tennisveckan i Båstad för offentlig verksamhet  minus tennis, champagne och Stureplans stekare. En spelplan där åskådarna är minst lika viktiga som spelarna. Offentlig verksamhet är inte vare sig flärdfylld eller behäftad med bonusprogram. Den är häftig på andra sätt: sektorn omsätter mycket pengar, sysselsätter en inte försumbar del av befolkningen och är en oumbärlig del av samhällsbygget Sverige. Att driva offentlig sektor år 2013 är inte som på 60-talet – det var länge sedan man kunde expandera sig ur varje kris. Det har blåst snålt kring privata utförare och vinstuttag på senare tid, men marginalerna är små och skulle någon leva i villfarelsen att vårdgivare i sjukvården skär guld med täljkniv så är det fel. 

Trots decennier av bantningskurer behövs stora strukturförändringar för att offentlig verksamhet ska kunna leverera det samhället tar för givet. Den politiker som tar sig an välfärdsfrågorna blir sällan helgonförklarad. Effektiviseringar har sin gräns och samhället behöver prioritera och dra gränser för vad som ska erbjudas inom den offentligt finansierade välfärden. Den medicinen är det ingen politiker som vill erbjuda väljare ett valår. Kvar står att skära kostnader, men tyvärr finns varken stora marginaler att skruva på eller förmåner att avskaffa. Det låter dystert, men det går att vända på steken – den som inte har några »fringisar« att bli av med är inte så rädd för förändringar. 

Om jämförelsen ovan var Båstad är det nämligen långt mellan finanssektorns företagsluncher och linoleummattan som alla inom sjukvården tillbringar sin yrkeskarriär stående på. Det är inte de enskilda reformerna i sig utan resultaten av dessa som är intressanta. Den relevanta frågan är vilka slutsatser vi kan dra av de förändringar som genomförs. Det är inte nödvändigtvis införandet av NPM (New public management)utan bristande utvärdering och förmåga att agera efter slutsatserna som vore vårdslöst. 

Programmet är späckat med intressanta seminarier såsom »Hur går den offentliga marknaden?«, som utgår från att hälften av den offentliga sektorn är inköp från näringslivet, »När konkurrensen kom till byn«, där upphandlingsexperter möter kommunalråd, »Kontrollerad välfärd«, om missuppfattningen att det är kontroll som leder till kvalitet när kvalitet i själva verket är något som byggs från början eller »Det ska fan bli gammal« om äldrevården. Själv har jag ringat in »Efter New public managment, vad?«. 

Det är ingen överdrift att påstå att »alla« avlägger visit i Göteborg denna vecka. Mässan härbergerar också politikerdagarna, där alla riksdagspartier förutom SD deltar. Läkarförbundet är med och arrangerar »Vårdkvalitén«, som riktar sig till dem som har ledande befattningar inom sjukvården. Seminarierna handlar om allt från »Empati och high tech«, som utgår från Anders Ekholms famösa rapport med samma namn, till »Vård på villovägar« om gamla favoriter framför »best practice« med Socialstyrelsens Lars-Erik Holm. Socialminister Göran Hägglund deltar på temat »Sjukvårdens bingo«, som enligt seminariebeskrivningen är rätt tema för året.

Kvalitetsmässan samlar drygt 4 700 deltagare och närmare 12 000 besökare. Det gör den till Europas största i sitt slag. Den erbjuder, förutom bra föreläsningar och debatter, en »kvalitetsbank« där det går att ta del av konkreta förbättringsprojekt. 

Hit kommer en rad utställare och här delas fem nationella pris ut. Den interaktiva pekboken »Comic«, som kan användas under exempelvis läkarbesök, kommer att underlätta kontakten där språkbarriärer i dag sätter hinder. Dessutom driver det på införandet av digitala läsplattor i sjukvården.