Almedalsveckan är för politiker, tjänsteman, förtroendevalda och lobbyister vad en världskongress inom ett specialistområde är för läkare. Detta är årets höjdpunkt för skrivbordsknegare med stort samhällsengagemang. Stereotypen av deltagaren är: högskoleutbildad, läser minst en dagstidning och stilar gärna med en »selfie« på sociala medier. Stämningen är avslappnad och det går fortfarande att träffa en stats­sekreterare i toakön. Det är öppet för alla – oberoende av politisk åsikt. Detta är möjligt för att vi har ett samhälle som är öppet, som värnar om allas lika rätt och alla männi­skors lika värde. Hit kommer folk från hela världen för att studera denna festival för demokrati, tolerans och öppen debatt. 

Till hetast i Almedalen utsågs i år inget PR-jippo utan ärkebiskop Antje Jackelén,  som tydligt står upp för öppenhet och mot hat och intolerans. Visbys alla kyrkklockor ringde en halvtimme – brukligt för att signalera fara – när nazistiska Svenskarnas parti dagen före öppningen intog scenen som våra folkvalda partiledare i vanliga fall talar ifrån. Det råder föreningsfrihet i Sverige och det är en rättighet att engagera sig i politiska partier och fackliga organisationer. Läkarförbundet lämnar inte ut medlemslistor och vi registrerar inte våra medlemmars politiska åsikter. Därmed inte sagt att vi inte har synpunkter på politiken. Som medlem och förtroendevald ska man följa Läkarförbundets etiska regler. För oss är alla människors lika värde och lika rätt inte förhandlingsbart. 

En kartläggning visar att över 100 läkare står på valsedlarna inför höstens val. Det är utmärkt! Vi kanske är överrepresenterade rent numerärt, men det är logiskt sett i ljuset av att hälso- och sjukvård är det enskilt största offentliga åtagandet och en stomme i samhällsbygget. Läkare har mycket kunskap att bidra med och vi tar vårt ansvar och deltar i samhällsdebatten. 

Årets Almedalsvecka slog alla rekord med 3 308 arrangemang – i snitt 17 i timmen utslaget på alla dygnets timmar under åtta dagar. På tisdagen kl 10.00 startade inte mindre än 84 seminarier samtidigt. Det stadigt stigande antalet arrangemang har tvingat fram nya sätt att arbeta. Sociala medier har förändrat sättet vi kommunicerar på. Seminarierna har gjort en liknande resa och de är både kortare och mer koncisa än tidigare. 

Säpo hade bråda dagar då ca 200 av de personer som de bevakar minglade runt under öppen himmel på samma pyttelilla plats på denna ö i Östersjön. De flesta från Säpo var civilklädda, men inte svåra att känna igen då de inte byter några visitkort och ser ut som om de tar 100 kilo i bänkpress.  

Rosévin anses vara vuxenkollots husdryck, men det går åt avsevärt mycket mer kaffe. Litervis med kaffe. Almedalens bästa gratiskaffe får man i Sacos örnnäste som tar dit en egen barista och serverar ca 6 000 koppar till en aldrig sinande kö av ivrigt diskuterande deltagare. Och kaffet behövs under en vecka med maraton i debatt. En del deltagare har slot-tider som skulle få varningslamporna på en flygplats att blinka illavarslande. 

Tjusningen med Almedalen är att allt inte är regisserat, och vilka frågor som väcker intresse är öppet. Att nå fram och få till givande dialoger och meningsfulla utbyten handlar inte minst om bra tajmning. Den som försöker köra tidigare års grej löper stor risk att stå med en mackapär som mest liknar ett fynd från Antikrundan. Ett sådant exempel var Reforminstitutets bokskrivare som dammade av sin över tio år gamla polemik om att sjukvårdens problem beror på läkares kollektivavtal. Inte heller begreppet »patient-flipping« möttes av vågen. En anhörig till en patient uttryckte lakoniskt att de vare sig vill bli »flippade« eller »centrerade«, utan helt enkelt vill bli omhändertagna och träffa en doktor som tar ansvar.  

Läkarförbundet har haft fler ledamöter från styrelsen på plats än tidigare, och de deltog i en mängd paneler och öppna diskussioner. »Läkarlaget« gjorde en stor insats i fotbollsturneringen och deltagarna sprang bokstavligen direkt från plan och in i vår panel om folkhälsa. Flera förtroendevalda från våra delföreningar var med i år, och här finns plats för ännu flera nästa år!