Även om du inte har ett nördigt intresse av pensionsavtal och tycker  att årets höjdpunkt är när det orangea kuvertet dyker upp i brevlådan så påverkar pensionen i högsta grad ditt liv. Här spelar fackförbunden med kollektivavtalad tjänstepension stor roll, eftersom taket i den allmänna pensionen inte räcker för att ge en rimlig inkomst i relation till lönen som yrkesverksam läkare. 

Möjligheten att teckna bra kollektivavtal bygger på att Läkarförbundet är representativt för läkarkåren, att de allra flesta läkare är medlemmar. 

Pensionssparande i tjänstepensioner är ett långsiktigt sparande för att trygga din tid som pensionär. Pengarna syns inte på lönespecifikationen, men det handlar om mycket pengar för dig. Det är därför så viktigt att arbeta hos arbetsgivare med kollektivavtal. Är du egen företagare behöver du se över ditt pensionssparande och börja i tid. Arbetar du hos arbetsgivare utan kollektivavtal måste du komma överens med arbetsgivaren om tjänstepensionsavsättningar. 

Tjänstepensionerna i kollektivavtal kan se olika ut beroende på om du arbetar inom privat, statlig eller landstingskommunal sektor. Ibland talas det om förmånsbestämda tjänstepensioner och/eller avgiftsbestämda tjänstepensioner. 

Med en förmånsbestämd pension får du en andel av lönen vid pension, alternativt beräknad på de sista årens lön. En avgiftsbestämd pension innebär att premier avsätts under anställningstiden. En del tjänstepensioner har inslag av både förmån och avgift. Exempel på en sådan pension är KAP-KL, som de flesta av Läkarförbundets medlemmar omfattas av. På sikt kommer det dock att ändras.

Trenden är att nya tjänstepensionsavtal för yngre läkare är avgiftsbestämda. En anledning är att det inte längre är lika vanligt att arbeta hos samma arbetsgivare under ett helt arbetsliv, eller ens inom samma sektor. 

Avgiftsbestämda pensionslösningar underlättar byte av arbetsgivare eftersom det ger en påse pengar från varje arbetsgivare. Den förmånsbestämda tjänstepensionen premierar däremot lång och trogen tjänst för full utdelning. 

Tjänstepensionerna garanterar också att sjukskrivna och föräldralediga inte ska förlora på sin frånvaro i relation till grundlönen. De kollektivavtalade tjänstepensionerna innehåller också ett skydd vid permanent arbetsoförmåga.

Pensionslösningar förhandlas mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer för hela kollektiv och avtalsområden. Dina enskilda val kan också inverka på din pen­sion. Att arbeta deltid kan påverka tjänstepensionerna negativt. Om du funderar på att gå ned i tid av andra orsaker än sjukdom och föräldraledighet är det viktigt att känna till detta. Sänkningen av pensionen kan vara avsevärt större än lönesänkningen. Begär en pensionsprognos från arbetsgivaren om vad som händer vid lägre arbetstid.  

Är du i slutet av karriären inom ett landsting och vill gå ner i arbetstid finns möjligheter att från 61 års ålder ansöka om ett tidigare uttag av tjänstepension. Om du är beredd att omreglera din tjänst till en lägre sysselsättningsgrad kan det beviljas. Även om pensionen riskerar att bli något lägre – den ska ju räcka längre – kan du tillgodoräknas tiden som återstår till 65 år. 

Att kombinera två deltidsanställningar hos olika arbetsgivare kan också påverka tjänstepensionen negativt. Lön från två arbetsgivare kan falla ut i exakta krontal, men din tjänstepensionsavsättning kan vara minimal. 

Begär därför en pensionsprognos från din nya arbetsgivare för att se skillnaden. Blir det en negativ skillnad, diskutera om det går att få kompensation i form av exempelvis högre pensionsavsättningar eller lön. 

Läkare som har ett privat, traditionellt pensionssparande ska vara medvetna om att avdragsrätten försvinner helt nästa år och gör sparformen ogynnsam. Ett alternativ kan vara löneväxling som din lokala läkarförening förhandlat fram. Läkare har generellt löner där löneväxling är gynnsam. Vi skrev om löneväxling i förra numret av Läkartidningen. 

Kollektivavtalen innehåller även många ekonomiska värden utöver tjänstepension. Som exempel kan nämnas löneutfyllnad vid sjukdom, föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen och en rad försäkringar. Facket arbetar hela tiden med dessa värden för att förbättra – för dig!  

Läs om kollektivavtalen på Läkarförbundets hemsida: http://www.lakarforbundet.se