Tid är pengar – så är det för arbetsgivare och för varje individ. Att styra över sin tid är ett viktigt mått på egenmakt. Fritid är avgörande för att må bra, för återhämtning, för att ta hand om sin familj med mera. Tiden är värdefull, och den har ett värde. 

Läkare arbetar mycket. Om individen förhandlat bort rätten till ersättning för övertid så ska det i regel kompenseras exempelvis via lön, semester eller annat.   

Resultat från Läkarförbundets undersökning, genomförd av revisionsföretaget PwC, visar att läkare med nuvarande arbetstidssystem arbetar mer än 40 timmar per vecka efter ledighetsuttag. Läkare är den yrkesgrupp som landstingen får flest arbetade timmar av. Läkare arbetar dessutom mer än genomsnittet på hela arbetsmarknaden. 

Norges läkarförbund gjorde en arbetstidsundersökning 2014 bland landets samtliga sjukhusläkare. Över hälften, 6 223 läkare, svarade på enkäten. Kartläggningen visar bland annat att Norges sjukhusläkare arbetar drygt 1,8 miljoner timmar per år utan att få ersättning. Det motsvarar omkring tre timmar gratis arbete i veckan per läkare. 

Norges situation ger en fingervisning om hur det förmodligen också ser ut i Sverige. Att arbeta så pass mycket utan kompensation av något slag är naturligtvis helt orimligt.

Läkare, liksom andra yrkesgrupper, har självklart rätt till övertidsersättning. Enligt kollektivavtalet kan arbetsgivare och läkare dock komma överens om att avstå rätt till övertidsersättning. Precis som lön ska omfattningen av övertid och ersättning förhandlas vid anställning.

En del  arbetsgivare utformar interna direktiv om att ersättning för övertidsarbete inte ska utgå över ett visst löneläge. Arbetsgivare som gör så följer inte avtalets intentioner. Först måste det göras en skattning av övertidsarbetets omfattning  och koppling till lönen för att kunna ta ställning om det är rimligt. Om övertidsarbete visar sig vara vanligt borde lönen inkludera ett värde motsvarande det läkaren går miste om. En annan kompensation än högre lön kan vara exempelvis ledighet med lön.

I dag förekommer att läkare får ett anställningskontrakt i handen med förkryssad ruta om att den anställde inte har rätt till övertidsersättning. Så borde det inte gå till vid ett anställningsförfarande. Den som ska anställas måste först ges möjlighet att skaffa sig en överblick hur förhållandena ser ut på just på den arbetsplatsen. För är övertidsersättningen väl bortavtalad ger detta normalt ingen rätt till kompensation för arbetad övertid. 

Att inte ha någon övertidsersättning riskerar också att arbetsgivaren utnyttjar den befintliga arbetstagaren i stället för att ta in extra personal vid behov, eller låter läkaren arbeta mer än sina kollegor som har övertidsersättning.

Ibland kan det vara till fördel för både den enskilde och arbetsgivaren att avtala bort övertidsersättningen, exempelvis med fler semesterdagar. Oavsett om den enskilde avtalar bort ersättning för övertid borde arbetsgivaren och arbetstagaren förhandla kring hur övertid värderas.

I vissa fall kan kompensation »om så är möjligt« för verksamheten erbjudas, trots att övertiden är bortavtalad. Det förutsätter att övertidsarbetet antingen är beordrat eller godkänt av överordnad. Oavsett vilket gäller fortfarande gränserna inom arbetstidslagstiftningen.

Verksamheternas behov styr läkarnas arbetstider, och behoven ser olika ut. I medier har ibland framförts att många läkare arbetat för mycket övertid. I nästa artikel eller inslag sägs läkare arbeta för lite. 

Den här paradoxalt ensidiga rapporteringen om läkares arbetstider visar ofta på stor okunskap och sprider förvirring. Båda sidorna är knappast trovärdiga samtidigt. Därför gäller det att informera om och om igen, som motvikt till radikal förenkling och svepande påståenden. 

All tid i livet är värdefull. Inget är därmed på sätt och vis gratis. När det gäller din tid ägnad på arbetet avråds därför ifrån att avtala bort din rätt till övertidsersättning om det är svårt att bedöma dess omfattning. Ett annat råd är att överenskommelsen i så fall endast bör gälla för ett år i taget och vara möjlig att säga upp.