Läkarkåren är ett handlingskraftigt släkte – i synnerhet vad gäller våra patienter. Något mindre när det gäller våra egna arbetsvillkor. Att kritisera sakernas tillstånd på jobbet under kaffepausen kan nog ha en smula terapeutisk effekt. Ändå är det bara en pysande ventil som släpper ifrån sig luft. Det blir en marsch på stället. Kanske lite kittlande för stunden, men inte särskilt effektfullt.

Bättre vore att smyga upp den halvknutna näven ur fickan och faktiskt göra slag i saken, göra något konkret. Tala ur skägget, gå från tanke till handling. Läkarförbundet har här ett rejält erbjudande. Bli förtroendevald och gör skillnad. Visst, mycket annat pockar på vår uppmärksamhet utanför arbetslivet. Tid är det ständigt brist på. Å andra sidan kan ingen annan besluta och göra det åt oss. Det som direkt påverkar vårt yrkesliv på så många sätt. Arbetsförhållanden har bäring också på livet utanför arbetsplatsen – hur vi mår. Det kan handla om själva arbetsmiljön, schemaläggning, tidspress och inte minst ledighet. Det handlar också om möjligheter till professionell utveckling och till att bedriva klinisk forskning.

Läkarförbundet arbetar med allt detta. Vi arbetar med läkarnas fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor och professionsfrågor som utbildning, forskning, etik, sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap. Genom att analysera, utarbeta egna förslag och bedriva opinionsbildning är vi med och formar framtidens hälso- och sjukvård.

Styrkan ligger i att majoriteten av Sveriges läkare är medlemmar. Vi är beroende av varje individs deltagande, och tillsammans är vi starka och kan påverka. Om en förändring ska genomdrivas krävs det att medlemmarna engagerar sig. Läkarförbundets förtroendevalda är grunden för det fackliga engagemanget. 

I Läkarförbundets lokalföreningar finns bara i styrelserna över 400 aktiva, därtill kommer klinikombud och skyddsombud. Så du är i gott sällskap om du vill engagera dig för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för läkarna. 

Det finns många olika uppgifter du kan ha som fackligt förtroendevald. Du kan exempelvis vara skyddsombud, klinikombud, arbetsmiljöombud eller samverkansrepresentant på din arbetsplats. Du kan vara engagerad i den lokala läkarföreningens styrelse och ge läkarna inflytande genom förhandlingar om lokala kollektivavtal, delta i löneöversynsförhandlingar, vara remissinstans, ge råd och stöd till medlemmar med mera.

Det är lokalföreningen som utser förtroendevalda, oftast på årsmötet. Ta kontakt med din lokala läkarförening för att anmäla ditt intresse. När du blir utsedd ska lokalföreningen anmäla dig som fackligt förtroendevald till arbetsgivaren. Väl utsedd och anmäld som fackligt förtroendevald omfattas du av lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Du får förtroendet att representera dina kollegor i relationen med arbetsgivaren.

Genom ditt engagemang får du information som rör stora delar av verksamheten. Det ger en djupare förståelse för de processer som påverkar hur vi har det på jobbet. Förutom inflytande innebär ett förtroendeuppdrag personlig utveckling. Det är också meriterande. Många arbetsgivare anser att arbetet bidrar till att utveckla arbetsplatsen. Hållbara arbetsvillkor gynnar ju också i hög grad patienterna. För att kunna hjälpa patienterna på bästa sätt måste man, som instruktionen i flygplanskabinen säger, ta hand om sig själv: »Först tar du på din egen syremask, innan du hjälper andra.«

Läkarförbundet anordnar varje år fackliga utbildningar. De är mycket populära och bra tillfällen att knyta kontakter med andra fackligt förtroendevalda. På Läkarförbundets hemsida finns mycket mer information samlad, exempelvis relevant arbetsrättslig lagstiftning, kollektivavtal, tips och råd.

Engagera dig för jobbet, bli förtroendevald i Läkarförbundet! Genom egen erfarenhet är det verkligen något jag varmt kan rekommendera.