På vårt senaste fullmäktigemöte slog Läkarförbundet fast att alla läkare har rätt till en bra och strukturerad introduktion. Samma dag överlämnade Jens Schollin sin utredning om hur läkarnas grundutbildning kan fogas samman med den efterföljande specialist-tjänstgöringen (ST) till Socialdepartementet. Tanken är att ersätta allmäntjänstgöringen med en bastjänstgöring. 

Detta kan låta som semantiska hårklyverier, men det är viktigare att hålla tungan rätt i mun än man kan tro. Enligt EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv får Sverige inte hindra legitimerade läkare från ett EU-land att påbörja sin specialisering direkt efter legitimation. Därför kan läkare som kommer med en legitimation från övriga EU/EES inte göra AT. Vi behöver alltså  förändra vårt utbildningssy-stem så att alla lä-kare får en strukturerad introduktion till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Det är en viktig förändring som Läkarförbundet arbetat aktivt för under många år. Lösningen, som vi välkomnar, ligger i att Sverige inför en tvådelad specialisering, där bastjänsten utgör en obligatorisk inledning följd av ST.

Vad ska då bastjänsten innehålla, och hur ser formerna för den ut? 

Än så länge vet vi inte exakt hur förslaget kommer att se ut. Frågan bereds just nu på Socialdepartementet. Läkarförbundet har dock via samtal med Jens Schollin fått ta del av hans förslag. Det vi vet är att han tänker sig en bastjänstgöring som ska erbjudas över hela landet och som kan skräddarsys för att passa arbetstagare, arbetsgivare och lokala förutsättningar. Tjänsten blir målstyrd i stället för tidsstyrd. Det kommer dock att finnas en normtid på tolv månader, med möjlighet till förkortning eller förlängning, allt beroende på hur snabbt man uppnår målen. Man har valt att reglera två placeringar – primärvård och akutsjukvård – på tre till fyra månader vardera. 

Utöver dessa obligatoriska delar så finns det möjlighet att komma överens om upp till två valfria placeringar. Tanken är att man ska använda tiden till att höja den generella medicins-ka kompetensen och träna det medicinska beslutsfattandet, samtidigt som man arbetar mer självständigt – med stöd av god handledning – än vad man kan göra som student. Socialstyrelsen blir ansvarig för att ta fram en separat förordning som reglerar de kompetensmål man ska uppfylla för att bli godkänd. Detta viktiga arbete ligger framför oss, och en väl sammansatt målbeskrivning kommer att vara avgörande för att innehållet och kvaliteten i bastjänsten ska bli bra. 

Mycket av det Läkarförbundet har arbetat för finns med i det förslag som lämnats till Social-departementet, även om vi till exempel saknar krav på extern granskning av utbildningskvaliteten. 

Nu ser vi fram emot Socialdepartementets officiella förslag så att vi kan gå från ord till handling och skapa en ny introduktionstjänst. Vi kommer att fortsätta arbeta för att alla läkare i Sverige ska få en bra introduktion, helt i enlighet med fullmäktiges beslut.