I början av juni presenterades den andra delen i utredningen »God och nära vård« med förslag om förstärkt rätt till fast läkare i primärvården. För befolkningen och vårdens professioner är det ett viktigt steg för att åtgärda ett område där Sverige har riktigt usla resultat: kontinuitet. Vi har arbetat länge och hårt för att stärka den viktiga patient–läkarrelationen. Nu gäller det att politiken tar ansvar och visar handlingskraft så att det blir verkstad. Det ligger redan för många utredningar och förslag i byrålådorna. 

Även om det saknades i utredningen ställer sig flera partier bakom listning på läkare i stället för som i dag på hus. Ett hus tar inget ansvar och kommer inte ihåg en. Listning efter behov möjliggör individ-anpassning, vilket kännetecknar modern sjukvård. En fast läkare gör vården mera effektiv och säkrar kontinuitet och kvalitet. Med listning på läkare kan ansvariga läkare i slutenvården bättre stämma av frågor med patientens fasta läkare. Det handlar också om att läkare ska ha en bra arbetsmiljö. Fördelarna med ett system som säkrar att invånarna listas på läkare är väl kända. Insikten att ett obegränsat antal patienter inte kan dela på en läkare eller att ett hus inte ger vård kräver ingen statlig utredning. »If some-thing makes sence – there’s probably something to it.«

I länder som framgångsrikt har byggt ut primärvården, exempelvis Estland, Norge och Danmark, har listningsförfarandet varit avgörande. Flera av er medlemmar har erfarenhet av dessa system och har genom åren hört av sig till mig om fördelarna med att ha sina egna patienter. Med flera sätt att kommunicera underlättas dessutom direktkontakt mellan läkaren och patient. Återkoppling och smidig justering av pågående behandling, i realtid, och via såväl fysiskt möte som digitala kanaler, underlättas avsevärt när patient och läkare känner varandra. Det är förlegat med ett system som har inbyggda omstarter där patient och läkare hela tiden måste bekanta sig på nytt. Modern sjukvård, ja välfärdssystem, går tillbaka till sina rötter. Nära vård som integreras i det lokala samhället och som arbetar utifrån kännedom om lokala förhållanden är framtiden. Listning på läkare är det nya svarta! 

Skeptiker brukar ifrågasätta om det är möjligt att uppnå en tillräckligt omfattande listning eller hävda att kontinuitetsproblemen nog kan lösas med »samverkan«. När man letar efter lösningar brukar det vara bra att se om någon annan har klarat uppgiften tidigare. I det här fallet finns det gott om exempel. Systemet med listning på fast läkare innebar i Norge att invånarna fick rangordna tre olika alternativ för sitt val av fast läkare. Prioritet när det gällde förstahandsval gavs åt äldre och patienter med dålig hälsa.  Studier visar att 87 procent av invånarna blev listade på sitt förstahandsval och 92 procent på något av sina tre alternativ. Resterande invånare blev listade på en tillfällig fastläkare, vilken man vanligtvis senare behöll. Antalet fastläkare ökade också med sammanlagt 30 procent mellan 2001 och 2013. Mycket tyder på att reformen per se innebar ett incitament att vilja arbeta som fastläkare. I dag är antalet listade personer nere på nästan 1 100 per fast läkare. Är man trött på att höra om Norge så rekommenderas Estland eller Danmark. Kan de så kan vi! 

Av listning på en egen läkare följer listningstak rätt naturligt. Ett riktmärke och anpassning efter population, socioekonomisk status, tillgänglighetsbehov, lokala förutsättningar med mera ger rimliga förutsättningar för uppdraget. Att en vårdgivare har tusentals listade patienter på sin vårdcentral men klent med läkare är inte rimligt med hänsyn till vare sig arbetsmiljö eller vårdkvalitet. Iora Health, som har sitt ursprung i Boston, laborerar med 800 patienter per läkare och ett stort team som arbetar med olika funktioner såsom socialt stöd. De har visat sig kunna minska inläggningar på sjukhus avsevärt.  

Vi kan inte som enskild lösa allt, men vi kan alla göra något. För att åstadkomma förändring krävs uthållighet. Vi har fått politiskt gehör – nu vill vi se verkstad. Fast läkare är det nya svarta!