Det är nu dags att summera inför sommaren, som vi så väl behöver och längtar efter. Sjukvården har numera stora bekymmer inför sommaren och patientsäkerheten är riktigt hotad. Hade jag för tio år sedan fått blicka in i dagens sjukvård skulle jag aldrig ha trott på det jag sett. Sängplatser har stängts över hela landet på grund av personalbrist och brist på resurser. Det som vi tidigare pratade om som en »sommarsituation« inom sjukvården har vi nu året runt. I maj visade Dagens Medicin en sammanställning över antalet stängda vårdplatser för sommaren 2019. Siffran var 500 platser, och då saknades dessutom uppgift från två regioner. Situationen är lika svår i hela vårt land, från Norrbotten till Skåne.

Sommaren 2018 stängde Stockholms läns landsting 700 vårdplatser. Vårdsituationen blev mycket ansträngd för både patienter och personal. Inför sommaren 2019 är läget än mer ansträngt – och hur reagerar regionen på det? Jo, nu är planen att fler än 800 vårdplatser kommer att stängas. Jag befarar att det blir ännu fler. Intensivakuten på Nya Karolinska Solna (NKS) har öppnat och tryckt ut 70 000 patienter/år till de andra redan överbelastade akutmottagningarna. Det kommer nu dessutom hot om att intensivakuten inte kan vara öppen i sommar på grund av bristen på specialister. Denna ekvation går inte ihop.

I Stockholm har vi efter hård strid åtminstone lyckats få bort schemaläggningen av oss läkare. Politikerna tror att de ska spara pengar på att förändra våra arbetsvillkor, men det är totalt fel. Här försökte regionen att införa schemaläggning utan att först ta reda på vad det skulle ge för konsekvenser. Tack och lov segrade förnuftet och förslaget togs tillbaka. Vi läkare är vana att först ta reda på fakta innan vi bestämmer oss.

Med den djupa kris som vi befinner oss i krävs både resurser och ett nytt tänkande kring hur sjukvården ska organiseras. För att vi ska kunna upprätthålla hög kompetens så måste vi börja utbilda nästa generation specialistläkare. Antalet AT- och ST-platser har ökat något, men täcker inte alls behovet. Dels har vi ett klart underskott i vissa specialiteter (till exempel allmänmedicin, geriatrik och psykiatri), dels har vi stora kommande pensionsavgångar. Här i Stockholm räknar regionen kallt med att kunna få färdiga specialister från andra delar av landet. Det är inte rättvist mot övriga regioner.

Därtill behöver vi ha en välfungerande vårdkedja. Den ska börja med en välutbyggd primärvård med listningstak och fullbemannade vårdcentraler utan hyrläkare. Just i dag är det en brist i Stockholms län på 400 distriktsläkare, och i hela landet är bristen över 1 000 distriktsläkare. De allra flesta patienter ska kunna få en kvalificerad vård på sin vårdcentral utan att behöva åka någon annanstans. Hela tiden ska det finnas en patientansvarig läkare som är ett slags spindel i nätet för patienten.

I dag har vi distriktsläkare som arbetar livet ur sig men som inte kommer upp till ytan. Allt fler kollegor säger upp sig för att arbeta som hyrläkare eller nätläkare. Det kan ge en bättre arbetsmiljö för dem, men skapar inte en hållbar situation för vården. Vi behöver en arbetsmiljö som innebär att alla orkar arbeta både sommar och vinter och hela yrkeskarriären.

Jag har under våren med sorg sett hur siffrorna för sjukskrivning fortsätter att stiga bland läkare, och då speciellt bland unga kvinnliga läkare. Dessa sjukskrivningar är tyvärr ofta långa. Det är hårt för en ung, ambitiös person att i början av sin karriär – och efter en lång utbildning – frukta att inte orka med yrket. Arbetet måste anpassas till vars och ens förmåga och erfarenhet så att den unga läkaren kan växa in i sin yrkesroll med tillförsikt.

Sjukvården tar aldrig paus, men för att den ska fungera måste vi som arbetar i den ta en paus ibland. Så med detta sagt vill jag önska alla en avkopplande ledighet med ett boktips till hängmattan: »Konsulterna – kampen om Karolinska« av Anna Gustafsson och Lisa Röstlund. Kanske inte så uppiggande läsning, men ack så viktig. Se till att ladda dina batterier och njut av vår korta, underbara sommar!