Vi läkare är kosmopoliter, finns i alla kulturer, rör oss över gränser och har en viktig roll i samhället. Läkare är verksamma inom allt från klinisk medicin, forskning, policyutveckling och styrningen av välfärden till politik och industri. Utveckling och skapande är en vital del av yrkesutövningen. Läkares arbetsmarknad är alltså bred och kommer att fortsätta utvecklas framöver. 

De senaste årens teknikutveckling har inneburit flera nya karriärmöjligheter för läkare. Enstaka pionjärer har som vanligt gått före och visat att medicinare besitter användbar kompetens för flera branscher. Samtidigt har sjukvårdens verksamhet ökat fokus på “produktion”. Att reducera medicinen till produktion av pinnar är förödande. Huvudmän som avstår från att använda läkare i chefs-, forsknings- eller utvecklingstjänster – och enbart ser läkares värde i att “producera” mottagningsbesök – kommer få ännu svårare att attrahera arbetskraft. 

Alternativen och valmöjligheterna blir hela tiden fler och därmed också möjligheterna för hur och var vi kan använda vår kompetens för att göra gott, få lön som motsvarar vårt ansvar, liksom bra arbetsvillkor. Allt fler startar egna företag eller går till den tekniska branschen, får en ny frihet, förändrade ekonomiska villkor och inte minst möjlighet att använda vår kompetens.

Tech-industrin och Life Science är i dag en av de snabbast växande yrkesbanorna för såväl nyexaminerade som för många kliniskt etablerade läkare. Modern diagnostik och behandling bygger på avancerad teknisk kompetens, och det är logiskt att industrin rekryterar läkare.

Det finns flera exempel på forskning för tidigare diagnos och bättre behandling med hjälp av medicinsk teknik: onkologisk strålterapi med joner, avancerad bildanalys som hjälpmedel inom kirurgi, tidig bröstcancerdiagnostik med hjälp av infraröd spektroskopi, nya biomaterial som möjliggör patientspecifika frakturbehandlingar, genterapi för att stoppa Alzheimers och Parkinsons sjukdomar samt behandling av blindhet med nya biomaterial.

Tekniktäta operationssalar, avancerad medicinsk bildanalys och blodtryckskontroll via mobilen – vården tar snabba tekniska kliv. Därför måste också rekryteringen till vården omfatta mer än bara vårdyrken, exempelvis ingenjörer och tekniker. Då vården blir alltmer teknikintensiv drivs en del av utvecklingen bäst av läkare och tekniker gemensamt.

Sahlgrenska universitetssjukhuset ligger här i framkant, och efter sommaren kommer de första läkarna att påbörja sin Innovation och teknik-ST. Sådana initiativ gör det mer attraktivt för läkare att välja att arbeta inom hälso- och sjukvården.

Andra sätt att möta utvecklingen och säkra fortsatt innovation är att fortsätta de valfrihetsreformer som möjliggjort mångfald av arbetsgivare i vården. En monopolsituation har aldrig främjat vare sig utveckling eller villkor. Fler alternativa karriärvägar och en välfungerande arbetsmarknad är dessutom avgörande för en hälsosam och rimlig löneutveckling. 

Det ställer också krav på regionerna som arbetsgivare. Deras tendens till protektionism med löne- och villkorssamordning har gjort det svårare att förhandla om sina villkor och hitta funktionella lösningar för exempelvis tjänstgöring inom både sjukvård och industri. Det finns en överhängande risk för att regionerna inom en mycket snar framtid kommer att få stora svårigheter att rekrytera läkare om de inte gör villkoren mer attraktiva. Detta ska ses i ljuset av att SKL så sent som i maj i år i sin egen rekryteringsrapport visar att över en halv miljon individer behöver rekryteras till välfärdssektorn fram till 2026. 

Regionerna har all möjlighet att agera, men det är välkänt att det krävs en “sense of urgency” innan verklig förändring sker. Det finns ingen anledning att snällt vänta på att någon annan ska förändra sig. Då kan man få vänta länge. Regionen är inte den enda möjliga arbetsgivaren. Läkares kompetens är efterfrågad och har ett högt värde. Blicka ut – arbetsmarknaden är stor!